Kraftig konkursuppgång - ökning med 19 procent och e-handeln värst drabbat

Publicerad 3 oktober 2022

3 Min
Chapter 1

Summering

Svenska företag som går i konkurs ökar stort för andra månaden i rad. I september registrerades 510 konkurser, en ökning med 19 procent jämfört med förra året. Det är därmed en av de högsta siffrorna för september på 25 år. I närtid är det bara 2019 som fler aktiebolag gick i konkurs. E-handel är fortsatt den hårdast drabbade branschen med en ökning på 186% bara under september.

Efter att konkurserna minskat under en längre period har nu trenden vänt. När Creditsafe summerar det tredje kvartalet landar konkursuppgången på tre procent. Konkurserna minskade stadigt under årets två första kvartal och fram till juli i år, men senaste månaderna har siffrorna visat på stora ökningar på runt 20 procent. Totalt har 4 018 aktiebolag försatts i konkurs hittills i år.

- Det vi varnat för länge börjar nu synas i siffrorna. Visserligen har nivåerna senaste åren varit extremt låga, men ökningarna vi ser just nu ligger högt över medelnivåerna senaste 10 åren. Vi har dessutom två månader i rad med så kraftiga ökningar att vi förutspår början på ett trendbrott. Många fler bolag kommer puttas över kanten kommande månader, speciellt med tanke på den befarade lågkonjunktur som väntar runt hörnet, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Branschen som i särklass är mest utsatt för konkurser är e-handel. Där har konkurserna ökat med 60 procent hittills i år, från 82 konkurser förra året till över 130 detta år. Bara under september försattes 20 butiker i konkurs, jämfört med 7 året innan, vilket innebär en ökning med 186 procent.

- Företag som riktar sig till konsumenter får det extra tufft när hushållen har mindre kvar i kassan. Speciellt i spåren av ökade räntor, högre energipriser och skyhög inflation. Det kan bli blodigt när svenska konsumenter drar i handbromsen och håller igen med både konsumtionsvaror och nöjen, fortsätter Henrik.

Andra branscher som har det tufft är bilverkstäder där antalet konkurser ökat med 28 procent, programvaruproducenter med 27 procent samt livsmedelsbutiker där konkurserna stigit med 25 procent sett till årets första nio månader.

Geografiskt i landet ökar konkurserna i 11 av 21 län, dock inte i några av storstadsregionerna än. Störst ökning finns i Kalmar och Norrbotten.

Störst konkurs denna månad är flera bolag inom Food for progress koncernen - en växtbaserad livsmedelsproducent. Bolaget är främst kända för vegovarumärket Oumph, som under 2020 såldes till den globala livsmedelskoncernen Livekindly. Även städföretaget Clean Quality i Upplands Väsby, med 112 anställda och en omsättning på 73 miljoner enligt senaste bokslutet, har försatts i konkurs. Det var även den största konkursade arbetsgivaren denna månad.

Totalt registrerade 4 404 nystartade aktiebolag i september, en minskning med 14 procent jämfört med samma månad förra året. Just nu finns ca 730 000 verksamma aktiebolag i Sverige.

 

Chapter 1

Konkurser under september

Chapter 1

10 största konkurserna

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Nystartade aktiebolag

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor och svar om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson
  1. Henrik Jacobsson, CEO

    [email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson
  1. Sandra Andersson, Marketing Manager

    [email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?