Lägsta konkurssiffran sedan 2008

Konkursstatistik över Sveriges aktiebolag | Mars 2022

3 Min
31/03/2022

Än så länge syns ingen konkurseffekt till följd av den ökade inflationen. Antalet företag som går i konkurs befinner sig fortsatt på rekordlåg nivå. Under mars registrerades 459 aktiebolag i konkurs, jämfört med 569 året innan. En nedgång på 19 procent och lägsta siffran för mars sedan 2008.

459 aktiebolag

i konkurs under mars

19 procent nedgång

jämfört med förra året

928 anställda

drabbades av konkurser

Chapter 1

Konkurser uppdelat per månad

Totalt gick 459 aktiebolag i konkurs under mars. Jämfört med året innan (569) är det en minskning på 19 procent. Antalet anställda som drabbades var 928, även det en minskning på 39 procent. På årsbasis minskar konkurserna med 14 procent.
Chapter 1

Topp 10! Månadens största konkurs är återigen inom bygg.

Två företag med över 100 miljoner i omsättning försattes i konkurs under mars. Största konkursen blev Byggtema, Örebros största privata byggföretag med över 150 anställda. Under verksamhetsåret 2020 omsatte de nästan 700 miljoner. Byggtema har under senaste månaderna inte betalat sina underentreprenörer vilket bidragit till att flera av deras projekt stått stilla. Även bilfirman FMC Auto Trade AB (tidigare Callisma AB) i Danderyd har gått i konkurs. De hade en omsättning på nästan 160 miljoner.
Chapter 1

Konkurser uppdelat per län - Majoriteten av länen minskar

På årsbasis minskar konkurserna i 17 av 21 län. Bäst utveckling finns i Västernorrland (-53%) och Jämtland (-48%). Stockholm som står för majoriteten av konkurserna sett till antalet, uppvisar en nedgång på 13 procent.
Chapter 1

Antal nystartade aktiebolag - Fortsatt många som startar nya företag

Under mars registrerades 5 413 nya aktiebolag. En minskning med två procent jämfört med samma månad i fjol. Det är dock i linje med den ökning som vi sett senaste åren i samband med pandemins intåg. Just nu finns 711 000 verksamma aktiebolag i Sverige.
Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

På denna sida hittar du månadsvis information om aktuell konkursstatistik i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad och ger bland anant information om antal konkurser, konkurser uppdelat på geografi samt månadens största konkurser.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Frågor och svar om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vad betyder företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Skillnaden på likvidation och konkurs?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du ha statistik skickat till dig? Börja prenumerera redan idag.