Konkurserna ökar för första gången i år - uppgång på 21 procent

Publicerad 1 september 2022

3 Min
Chapter 1

Summering

Nu ökar konkurserna bland svenska företag. Under augusti gick 366 aktiebolag i konkurs - en ökning med 21 procent jämfört med förra året. Värst drabbat är företag inom restaurang, partihandel och byggentreprenadföretag.

Konkurserna ökar för första gången under 2022

Dessutom drabbades över 2 800 anställda av månadens konkurser, vilket kan jämföras med ca 1 000 personer en genomsnittlig månad.

Månadens största konkurser

Är flertalet företag inom personlig assistans och hemtjänst som gått i graven.

Värst drabbade branscher

Denna månad ökar konkurserna inom partihandel med 71%, restaurangbranschen med 61% och byggentreprenadföretag med 36%.

Under juli startades 3 703 nya aktiebolag

En ökning med fem procent jämfört med förra året och en toppnotering för augusti.

Chapter 1

Konkurser under augusti

Chapter 1

10 största konkurserna

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Nystartade aktiebolag

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vad betyder företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Skillnaden på likvidation och konkurs?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du ha statistik skickat till dig? Börja prenumerera redan idag.