Rating på företag

Vet du ditt företags rating?

Fyll i formuläret och få tillgång till din företagsupplysning idag.

Gäller ej kunder och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Nyfiken på vilken rating ditt företag har?

Om ditt företag ansöker om kredit eller vill säkra ny finansiering är chansen stor att andra företag använder våra kreditupplysningstjänster för att säkerställa er kreditvärdighet.

Med Creditsafe får du tillgång till all kredit- och affärsinformation på ett och samma ställle. Genom att se din företagsupplysning får du chansen att bättre förstå vad som påverkar ditt företag och hur du i framtiden kan förbättra din rating.

Hur kan Creditsafe hjälpa dig?

 • Se vad andra ser om ditt företag, för att vara bättre förberedd.
 • Se vilka andra typer av företag som tittar på ditt företags kreditupplysning.
 • Få information om dina kunder och leverantörer direkt när det sker viktiga förändringar.
Rating företag

Få en gratis kreditupplysning inklusive rating

Fyll i företagsnamnet på den du vill ha en upplysning på.All information är inkluderad i våra företagsupplysningar

Koncernstruktur

Moder- och dotterbolag i koncernträdet, både svenska och internationella.

Fastighetsdata

Fastighetsinformation med företagets innehav på samtliga fastighetstyper.

Årsredovisningar i PDF

Årsredovisningar i original (PDF) finns tillgängligt direkt i kreditupplysningen.

Företagsinteckningar

Granska registret för företagsinteckningar och se inteckningar i näringsverksamheten.

5-års bokslut

Bokslut och ekonomisk information över företagets utveckling fem år bakåt i tiden.

Pågående ärenden hos Bolagsverket

Information om alla förändringar hos Bolagsverket.

Företrädarkontroll

Kontrollera negativ ekonomisk information på någon av styrelsemedlemmarna.

Betalningshistorik

Unik information om betalningstid baserat på betalningshistorik från våra kunder.

Internationellt företagssök

Tillgång till 430 miljoner upplysningar i 200 länder och territorier.

Undvik onödiga kreditförluster

Att ta en kreditupplysning är viktigt för att veta vem du gör affärer med. Med en kreditupplysning får du information om risknivå, vilket hjälper dig sätta rätt betalningsvillkor och tacka ja till fler affärer.

Det är minst lika viktigt att veta ditt företags rating som dina kunder och leverantörers.

Genom att kontrollera nya och återkommande kunder får du ett snabbt besked om deras dagsaktuella risk och du får ett tryggt beslutsunderlag för att bevilja en kredit.

Våra företagsupplysningar innehåller

·      Rating på företag

·      Rekommenderad limit

·      Styrelseinformation  

·      Betalningsanmärkningar

·      Förändringshistorik

·      Riskverktyg

Frågor & svar om rating

Vad beräknar Creditsafes rating?

Creditsafes rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Desto högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala på 0 till 100, uppdelad i fem intervaller.

Varför har mitt företag fått en lägre rating?

Ratingen uppdateras dagligen och baseras på flertalet parametrar. Varför ditt företag har fått en lägre rating kan därmed bero på flera orsaker och det är svårt att säga exakt vad som avgjort i det specifika fallet. Exempel på vanliga anledningar är nytillkomna anmärkningar, skulder, nya bokslutssiffror eller ändrad inkomst hos någon av styrelsemedlemmarna.

Kontakta vår support på 031-725 50 50 så kan vi göra en upplysning på ditt företag och se vilka förändringar som nyligen inträffat samt vad som har påverkat just din rating.

Vilken information baseras ratingen på?

Vi använder oss av ett stort antal olika parametrar för att säkerställa kvaliteten i våra ratingmodeller. Creditsafe använder olika generiska scoremodeller beroende på juridisk form, där varje modell är anpassad för respektive bolags förutsättningar och riskbilder. Varje modell använder de parametrar med störst förklaringsvärde, det vill säga hur bra de kan förutspå insolvens.

Exempel på information:

 • Anmärkningar
 • Utmätningsförsök
 • Ålder på bolaget
 • Konsolideringsgrad
 • Kassalikviditet
 • Omsättning
 • Eget kapital
 • Styrelseinformation
 • Storleken på bolaget
 • F-skatt
Vad kan jag göra för att höja ratingen?

Ratingen är inget Creditsafe beräknar manuellt, det sker per automatik genom flertalet generiska scoremodeller. Det som kan höja ratingen är bland annat stabila bokslutssiffror och att företaget åldras, men vi kan aldrig på förhand förutspå om den kommer höjas eller inte.