8 tips för att lyckas med ditt anbud inför en upphandling

Business Guide

29 mars 2016

8 tips för att lyckas med ditt anbud i upphandling

Det är mycket att tänka på inför en upphandling. Så för att du ska ha största möjliga chans att lyckas har vi samlat nyttig information om vad som är viktigt att hålla koll på när du lägger anbud.


1. Vad innebär en offentlig upphandling?

En offentlig upphandling är en inköpsprocess av produkter och tjänster i offentlig sektor. Denna inköpsprocess regleras av regler och lagar, däribland lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med processen är att säkerställa dels att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika, men även säkerställa att skattepengar går till rätt aktörer på marknaden.

2. Hur vet jag vad mitt företag har för rating?   

För att säkerställa att du uppfyller det obligatoriska kravet i en upphandling, gör en kreditupplysning på ditt företag och kontrollera din rating. Är du inte redan kund till Creditsafe, kontakta oss så hjälper vi dig med den information du behöver.

3. Det lägsta  kravet är rating 40 enligt Creditsafes ratingskala, vad betyder det?

Ratingen presenterar företags ekonomiska ställning och om det lägsta obligatoriska kravet på ekonomisk ställning är rating 40, betyder det att ditt företag måste vara kreditvärdigt. Ibland kan det obligatoriska kravet vara högre, exempelvis 50 eller 60, då måste företaget ha god eller mycket god kreditvärdighet. Creditsafes rating utgår från skala 0-100 och prognostiserar sannolikheten att företaget går i konkurs inom 12 månader. Då ratingen uppdateras dagligen är det bra om du håller koll på din rating och dessutom lägger in ditt företag på bevakning.

4. Behöver jag bifoga kreditupplysningen i anbudet?

I förfrågningsunderlaget står det om det är obligatoriskt att du behöver bifoga kreditupplysningen i anbudet eller inte. Är detta ett krav kan du kontakta oss för att få kreditupplysningen i PDF.

5. Måste mina underleverantörer också uppfylla kraven på rating? 

Har du underleverantörer, underkonsulter eller under-entreprenörer behöver du i vissa fall även se till att dessa uppfyller de obligatoriska kraven på rating. Gör därför en kreditupplysning på företagen du arbetar tillsammans med för att säkerställa detta.

6. Bör jag kolla upp mina konkurrenters rating?

Självklart! Om du vet att någon av dina konkurrenter kommer att lämna anbud i samma upphandling, kan du med fördel även kontrollera deras rating. Har de en högre eller lägre rating än dig? Kunskap om dina konkurrenter ger dig ett bra utgångsläge för att kunna lägga ett strategiskt anbud.

7. Jag har ett nystartat företag, vad gör jag?

Om ditt företag är nystartat eller yngre än 3 år, har du i regel en rating lägre än 40. Detta beror på att det inte inkommit tillräckligt med information för att göra en korrekt värdering av företaget. I dessa fall kan du styrka ditt företags ekonomi med andra dokument, exempelvis en balansräkning.

8. Hur presterar mitt företag i förhållande till andra i branschen?

Genom att kontinuerligt göra en konkurrentanalys får du information om var ditt företag befinner sig på marknaden jämfört med dina konkurrenter. Utifrån en rad ekonomiska parametrar får du fram viktiga nyckeltal så du enkelt kan analysera företagen i din bransch. Detta ger värdefull kunskap om hur utvecklingen ser ut och hur du kan arbeta långsiktigt inför kommande upphandlingar.

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.