Antalet konkurser fortsätter att minska

Creditsafe konkursstatistik

1 april 2016

Antalet konkurser fortsätter minska

Företagsklimatet i Sverige är fortsatt gott. Totalt gick 495 aktiebolag i konkurs i mars vilket är en minskning med två procent jämfört med samma månad förra året. Hårt drabbade denna månad blev dock Karlstad där totalt 226 medarbetare berördes av två stora konkurser.


Antalet konkurser fortsätter att minska
, även om kurvan har planat ut från förra månaden. Totalt gick 495 aktiebolag i konkurs under mars vilket kan jämföras med 507 året innan. Sett till årstakt har konkurserna under januari till mars minskat med 13 procent jämfört med samma period i fjol.

- Att följa konkursstatistiken månad för månad är att lägga örat mot marken när det gäller vart konjunkturen är på väg. Den trend som vi såg under hela förra året har ytterligare förstärkts under första kvartalet i år, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Sett till de tio största konkurserna återfinns två av dem i Karlstad, Förenade Buss i Värmland AB (omsättning 332,1 miljoner) och Förenade Buss i Karlstad AB (omsättning 144,9 miljoner). I topp finns även norrlandsföretaget Lakkapää Sverige AB i Luleå (omsättning 175,3 miljoner).

32 av de 495 konkursade företagen hade 10 eller fler anställda och totalt berördes 1 563 anställda, en minskning med tre procent jämfört med samma period förra året (1 609). Totalt 226 medarbetare drabbades i Karlstad i samband med att Förenade Buss i Värmland AB och dotterbolaget Förenade Buss i Karlstad AB gick i konkurs. Näst största konkursen sett till antal anställda var Bäckströms Mekaniska i Hofors AB med 152 anställda, följt av Lakkapää Sverige AB i Luleå med 56 anställda.

Även om mars varit en god månad för de flesta län så visar konkursstatistiken hittills i år att vissa län har ökat i antalet konkurser, exempelvis Bleking län (+133 %), Kronobergs län (+92 %) och Värmland (+36 %). De län där konkurserna minskat mest jämfört med samma period förra året är Västmanland (-65 %), Gotland (-58 %) och Gävleborg (-45 %).

Noterbart är också att storstadsregionerna på årsbasis fortsätter att följa sjunkande siffror - Stockholm (-2 %), Västra Götaland (-14 %) och Skåne (-17 %).


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad

Konkursstatistik november 2017


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

November
2017
November
2016
Årsbasis
2017
Årsbasis
2016
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 5 11 59 51 16%
Dalarna 8 15 126 98 29%
Gotland 3
1 29 14 107%
Gävleborg 4 10 137 100 37%
Halland 13 22 115 134 -14%
Jämtland 5 0 58 44 32%
Jönköping 17 14 128 112 14%
Kalmar 9 11 83 99 -16%
Kronoberg 6 5 71 68 4%
Norrbotten 7 9 112 109 3%
Skåne 51 60 728 683 7%
Stockholm 152 167 1 679 1 732 -3%
Södermanland 15 15 125 119 5%
Uppsala 23 15 172 165 4%
Värmland 14 9 104
150 -31%
Västerbotten 5 11 91 88 3%
Västernorrland 11 5 101 93 9%
Västmanland 7 7 124 58 114%
Västra Götaland 74 68 667 697 - 4%
Örebro 11 15 122 143 -15%
Östergötland 10 20 145 134 8%
Ej definerat 3 2 27 34
Totalt 453 492 5 003 4 925 2%


10 största aktiebolagskonkurserna under november 2017

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Svets & Mekano i Vislanda AB 66 752 51 VISLANDA
2. Östmans Plåtslageri Aktiebolag 61 257 84 KUMLA
3. M.Carlssons Plåt AB 50 493 31 STOCKHOLM
4. Bike Line Sweden Aktiebolag 29 401 7 MALMÖ
5. Svensk Rörinstallation AB 27 884 15 SUNDBYBERG
6. Norra Gotlands Bygg AB 26 372 6 VISBY
7. JMD i Malmfälten AB 25 867
20 GÄLLIVARE
8. Sterner Phone AB 24 696
8 NYKÖPING
9. Svea Spårservice AB 24 635 13 HUDDINGE
10. Charter Frakt Aktiebolag 23 028 3 TÖCKSFORS

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.