Färre konkurser under sommaren

Creditsafe konkursstatistik

1 augusti 2016

Färre konkurser under sommaren

Färre företag gick i konkurs under juli i år jämfört med samma period förra året. Totalt försattes 321 aktiebolag i konkurs under sommarmånaden juli, vilket är en minskning med 12 procent. Starkast utveckling bland storstadsregionerna uppvisar Skåne där antalet konkurser nästan halverats denna månad.


Inte sedan 2008 har vi haft färre konkurser
under juli månad. Sett till helåret har 3 183 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, detta kan jämföras med 3 492 aktiebolag under motsvarande period föregående år. Sedan årsskiftet har konkurserna därmed minskat med nio procent.

Många län uppvisar en positiv trend under sommaren. Störst minskning av antalet konkurser i juli finns på Gotland (-100%), i Gävleborg (-69%), Dalarna (-58%) och Skåne (-45%). Även om alla storstadsregioner uppvisar en minskning så är det Skåne som har den starkaste utvecklingen under juli med en halvering av antalet konkurser, från 80 förra året till 44 konkurser i år. Störst ökning av antalet konkurser denna månad finns i Örebro (175%), Östergötland (111%), Jämtland (100%) och Södermanland (100%).

- Man ska vara försiktig med att dra slutsatser på julisiffror då det är en semestermånad med relativt liten aktivitet. Men det är det självklart glädjande att konkurserna fortsätter att minska även under sommaren, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Största konkursen under juli månad var Sohlberg Buss AB i Borås med en omsättning på 112 miljoner. Bussbolaget inledde en rekonstruktion nedan i november och var även den konkursen som drabbade flest antal anställda med sina 87 medarbetare. Den näst största konkursen under juli var HMDV i Sundsvall AB med en omsättning på 78 miljoner och 45 anställda.

Total berördes 997 anställda av konkurserna i juli, en minskning med 3 procent. Det genomsnittliga aktiebolaget som gick i konkurs hade fyra anställda och 25 av aktiebolagen hade fler än tio anställda. Den genomsnittliga omsättningen i de konkursade bolagen ökade med två procent och uppgick till 4,2 miljoner.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad

Konkursstatistik november 2017


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

November
2017
November
2016
Årsbasis
2017
Årsbasis
2016
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 5 11 59 51 16%
Dalarna 8 15 126 98 29%
Gotland 3
1 29 14 107%
Gävleborg 4 10 137 100 37%
Halland 13 22 115 134 -14%
Jämtland 5 0 58 44 32%
Jönköping 17 14 128 112 14%
Kalmar 9 11 83 99 -16%
Kronoberg 6 5 71 68 4%
Norrbotten 7 9 112 109 3%
Skåne 51 60 728 683 7%
Stockholm 152 167 1 679 1 732 -3%
Södermanland 15 15 125 119 5%
Uppsala 23 15 172 165 4%
Värmland 14 9 104
150 -31%
Västerbotten 5 11 91 88 3%
Västernorrland 11 5 101 93 9%
Västmanland 7 7 124 58 114%
Västra Götaland 74 68 667 697 - 4%
Örebro 11 15 122 143 -15%
Östergötland 10 20 145 134 8%
Ej definerat 3 2 27 34
Totalt 453 492 5 003 4 925 2%


10 största aktiebolagskonkurserna under november 2017

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Svets & Mekano i Vislanda AB 66 752 51 VISLANDA
2. Östmans Plåtslageri Aktiebolag 61 257 84 KUMLA
3. M.Carlssons Plåt AB 50 493 31 STOCKHOLM
4. Bike Line Sweden Aktiebolag 29 401 7 MALMÖ
5. Svensk Rörinstallation AB 27 884 15 SUNDBYBERG
6. Norra Gotlands Bygg AB 26 372 6 VISBY
7. JMD i Malmfälten AB 25 867
20 GÄLLIVARE
8. Sterner Phone AB 24 696
8 NYKÖPING
9. Svea Spårservice AB 24 635 13 HUDDINGE
10. Charter Frakt Aktiebolag 23 028 3 TÖCKSFORS

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.