Underhållsstöd är den i särklass vanligaste betalningsanmärkningen

Statistik betalningsanmärkningar

18 maj 2016

Underhållsstöd är den i särklass vanligaste betalningsanmärkningen

Svenskarna är dåliga på att betala underhåll till sina barn. Totalt finns 416 627 anmärkningar i Sverige som gäller obetalt underhåll till barn - detta till ett samlat värde av 424 miljoner kronor. Även obetalda TV-avgifter och felparkeringsavgifter är skulder som ligger i topp när Creditsafe nu listar posterna där svenskarna drar på sig flest betalningsanmärkningar.


Svenskarnas obetalda skulder till den offentliga sektorn
, så kallade allmänna mål, har under det senaste året uppgått till totalt 12,2 miljarder kronor. Högst upp på listan finns underhållsstöd som den vanligaste betalningsanmärkningen och den skuld som i särklass står för flest anmärkningar. 

- Det är beklagligt att just underhållsstöd ligger i topp när man vet att det handlar om föräldrar som inte betalar underhåll för sina barn. 424 miljoner är en hisnande siffra, pengar som säkerligen saknas för den förälder som har hand om barnet. Uteblivna TV-avgifter som hamnar på plats två utgör bara hälften så mycket, 233 miljoner kronor. Men statistiken visar också att vi blivit bättre på att betala våra studieskulder där antalet betalningsanmärkningar sjunkit med 16 procent, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Obetalda felparkeringsavgifter är den betalningsanmärkning på topplistan som ökat mest (38%). Även förseningsavgifter enligt Aktiebolagslagen har ökat stort (+14%). Positivt är dock att anmärkningar till följd av obetald trängselskatt minskat både till antal (-5%) och värde (-4%).

Den skuld till det offentliga som står för det högsta värdet är inte helt oväntat skatteskulder. Totalt finns 168 422 betalningsanmärkningar i Sverige som gäller obetalda skatter, vilket även utgör ett samlat värde på 10,1 miljarder kronor. Statistiken omfattar båda privatpersoner och företag.

Sett till samtliga allmänna mål under det senaste året så har antalet minskat med 2 procent jämfört med året innan, från 1 402 935 till 1 428 147 anmärkningar. Även värdet på alla obetalda skulder till den offentliga sektorn har minskat med 12 procent, från 13,8 miljarder till 12,2 miljarder.

Topplista – Skulderna som ger flest betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar

Fakta om Allmänna mål
Allmänna mål är en betalningsanmärkning från stat, kommun, landsting och myndigheter (dvs. den offentliga sektorn). Ett allmänt mål uppkommer efter att ett företag eller en privatperson inte betalat sin skuld i tid och ärendet gått vidare till Kronofogden. Exempel på allmänna mål är skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel.

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.