5 574 aktiebolag gick i konkurs under 2017

Creditsafe konkursstatistik

2 januari 2018

5 574 aktiebolag gick i konkurs under 2017

När Creditsafe summerar året 2017 kan vi konstatera att 5 574 svenska aktiebolag gick i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med i fjol. Antalet anställda som drabbades av årets konkurser ökade med fem procent till 15 427. Geografiskt sett så ökade konkurserna i 14 av 21 län.

Totalt gick 5 574 svenska bolag i konkurs under 2017, jämfört med 5 411 året innan. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 823.

Flest konkurser skedde i Stockholms län (1 878), följt av Skåne (812) och Västra Götaland (738). Av storstadslänen gick det bäst för Västra Götaland (-4%) och Stockholm (-1%), medan konkurserna i Skåne ökade (7%). Starkast var utvecklingen i Värmland där antalet konkurser minskade med 28 procent under året. Andra vinnare är Kalmar, Örebro och Halland. De största ökningarna noterades i Gotland, Västmanland och Dalarna.

Årets största konkurser skedde i Stockholms län. Störst konkurs stod entreprenadföretaget Empower AB för med en omsättning på 649 miljoner kronor i senaste årsredovisningen. Även Reinertsen Sverige (345 miljoner), Axelssons Dea Mode AB (343 miljoner) och Rasveb AB (329 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Reinertsen Sverige och Empower AB var också de arbetsgivare där flesta anställda drabbades. Årets alla konkurser har berört 15 427 medarbetare, detta kan jämföras med 14 630 året innan.

December månad innebar en kraftig minskning i antalet konkurser. Denna månad gick 419 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 479 i december i fjol. Det är en minskning med 13 procent.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år:

Konkursstatistik under 2017
Under 2017 har vi haft ökade antal konkurser i nästan hela landet. Men trots en ökning jämfört med förra året, är det fortfarande relativt låga konkursnivåer sett över en tioårsperiod. Företagsklimatet har varit gott under året som varit, speciellt i våra storstadsregioner, även om trenden nu visar på en svag ökning.

Krister Jonsson
VD på Creditsafe


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

December
2017
December
2016
Årsbasis
2017
Årsbasis
2016
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 3 5 64 56 14%
Dalarna 14 13 146 111 32%
Gotland 3
1 33 15 120%
Gävleborg 12 18 152 118 29%
Halland 11 11 127 145 -12%
Jämtland 1 5 61 49 24%
Jönköping 20 16 153 128 20%
Kalmar 5 5 88 104 -15%
Kronoberg 7 3 79 71 11%
Norrbotten 6 12 119 121 -2%
Skåne 73 76 812 759 7%
Stockholm 125 159 1 878 1 891 -1%
Södermanland 9 9 134 128 5%
Uppsala 17 9 192 174 10%
Värmland 12 13 118
163 -28%
Västerbotten 7 7 104 95 9%
Västernorrland 9 14 111 107 4%
Västmanland 9 15 133 73 82%
Västra Götaland 53 72 738 769 - 4%
Örebro 7 11 131 154 -15%
Östergötland 13 12 166 146 14%
Ej definerat 1 0 35 34
Totalt 417 486 5 574 5 411 3%


10 största aktiebolagskonkurserna under 2017

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Empower AB 649 883 294 STOCKHOLM
2. Reinertsen Sverige AB 345 155 338 STOCKHOLM
3. Axelssons Dea Mode AB 343 847 232 STOCKHOLM
4. Rasveb AB 329 031 12 STOCKHOLM
5. HVF Transport AB 319 977 236 VÄSTERÅS
6. Componenta Wirsbo AB 316 463 116 VIRSBO
7. Söderport Car Investment AB 302 832
16 STOCKHOLM
8. Componenta Arvika AB 269 818
85 ARVIKA
9. NTL Shipping AB 216 907 2 NACKA STRAND
10. Elektronikbolaget i Sverige AB 205 832 6 MALMÖ


10 största arbetsgivarna i konkurs under 2017

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Reinertsen Sverige AB 345 155 338
STOCKHOLM
2. Empower AB 649 883 294
STOCKHOLM
3. FSB Finsk Hemtjänst AB 164 624 270 HÄGERSTEN
4. HVF Transport AB 319 977 236 VÄSTERÅS
5. Axelssons Dea Mode AB 343 847 232 STOCKHOLM
6. PACare AB 84 150 190 STOCKHOLM
7. Assistans Minan i Närke AB 44 304
118 ÖREBRO
8. Componenta Wirsbo AB 316 463
116 VIRSBO
9. Rustabo AB 90 204 90 BORLÄNGE
10. Componenta Arvika AB 269 818 85 ARVIKA

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.