Konkursanalys: 0,97 procent av Sveriges företag går i konkurs

Creditsafe konkursanalys

25 januari 2018

0,97 procent av Sveriges företag går i konkurs

När Creditsafe för första gången mäter konkurser i förhållande till verksamma företag, visar det sig att Sverige går bättre än någonsin. Endast 0,97 procent av de svenska företagen går i konkurs. En siffra som minskat stadigt sedan 2012. Totalt finns 572 314 aktiebolag och en analys visar att företagen i högre utsträckning överlever idag.


Sveriges företag har en hög överlevnadsgrad
. Den procentuella andelen företag som går i konkurs idag är rekordlåg – endast 0,97 procent. Det betyder en överlevnadsgrad på 99,03 procent. Förra året var samma siffra 1,00 procent och året innan det 1,11 procent.

Creditsafe har genomfört en djupare analys av den månadsvisa konkursstatistiken. Analysen bygger på antalet konkurser i förhållande till aktiva företag – både i Sverige och uppdelat på län. Konkurserna ökar i antal, men inte i förhållande till hur många aktiva företag som finns i landet.

I Sverige finns idag 572 314 aktiva aktiebolag, vilket är 140 007 fler företag jämfört med 2012. Varje år ökar i genomsnitt antalet verksamma aktiebolag med ca 30 000 bolag.

- Den här analysen stärker den bild som vi länge talat om. Vi är fortfarande inne i en högkonjunktur och det är generellt sett låga konkursnivåer. Framförallt i ljuset av hur många företag som startas i Sverige, fortsätter Krister Jonsson, VD på Creditsafe.

Vissa län kan uppvisa ännu bättre överlevnadsgrad än rikssnittet. Lästa andel konkurser sett till aktiva företag har Halland (0,70 %), följt av Västra Götaland (0,80 %) och Jämtland (0,83 %). Länen där företagen har svårast att överleva är Gävleborg (1,28 %), Västmanland (1,17 %) och Skåne (1,17 %).

– Istället för att endast fokusera på faktiska tal av konkurser, så har vi nu analyserat detta utifrån antalet aktiva företag i Sverige. Näringslivet har växt dramatiskt senaste åren och samtliga län har fått fler företag. Vissa regioner har visserligen en ökning i antal konkurser, men överlevnadsgraden totalt sett är högre.

Krister Jonsson, VD på Creditsafe.


Procentuell andel företag som går i konkurs i Sverige

Konkursanalys Sverige aktiebolag


Procentuell andel företag som går i konkurs uppdelat per län

Konkursanalys Sverige aktiebolag

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.