Konkurserna fortsätter att minska – för sjätte månaden i rad

Creditsafe konkursstatistik

3 april 2018

Konkurserna fortsätter att minska – för sjätte månaden i rad

Antal konkurser under mars minskade med fyra procent. Totalt försattes 495 aktiebolag i konkurs, en siffra som kan jämföras med 517 förra året. Detta är sjätte månaden i rad med sjunkande antal konkurser i Sverige. Företagandet går starkt och det första kvartalet uppvisar dessutom en minskning på hela sju procent.

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar positiva besked för konkursstatistik under årets första kvartal. Totalt har 1 319 aktiebolag försatts i konkurs, vilket kan jämföras med 1 417 under samma period förra året. På årsbasis är det en minskning med sju procent. Sett över en tioårsperiod är medeltalet 1 505 konkurser under första kvartalet. 

Positivt är även att konkurserna fortsätter att minska i samtliga storstadsregioner – Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Endast fem av Sveriges län kan uppvisa en ökning av antalet registrerade konkurser hittills i år – Kalmar (118%), Örebro (17%), Värmland (15%), Halland (15%) och Norrbotten (4%). 

Den största konkursen var Aitrops Eventi Jönköping, företaget som driver Team Sportias e-handel. Aitrops Event har 30 anställda och en omsättning på 127 miljoner enligt senaste bokslutet. Största arbetsgivaren som försattes i konkurs var finansbolaget Räntesänkarna Sverige AB i Stockholm med 62 anställda.

Totalt drabbades 1 436 anställda när deras arbetsgivare gick i konkurs under mars. En minskning med tre procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Den genomsnittliga omsättningen på samtliga konkursade bolag var 5 miljoner, 12 procent högre än förra året.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år:

Konkursstatistik mars 2018
Det blev ett starkt första kvartal för Svenskt näringsliv. Konkurserna har minskat med sju procent under årets första månader, en utveckling som vi hoppas består hela året.

Krister Jonsson
VD på Creditsafe


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Mars
2018
Mars
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 7 4 14 16 -13%
Dalarna 12 20 35 44 -20%
Gotland 0
4 4 11 -64%
Gävleborg 9 16 24 29 -17%
Halland 9 17 31 27 15%
Jämtland 7 11 13 16 -19%
Jönköping 9 11 29 36 -19%
Kalmar 14 10 37 17 118%
Kronoberg 4 5 18 19 -5%
Norrbotten 11 11 29 28 4%
Skåne 79 83 195 203 -4%
Stockholm 147 148 416 445 -7%
Södermanland 8 8 28 31 -10%
Uppsala 20 19 46 62 -26%
Värmland 10 10 39
34 15%
Västerbotten 6 18 22 35 -37%
Västernorrland 8 11 28 30 -7%
Västmanland 12 14 33 39 -15%
Västra Götaland 84 70 181 191 -5%
Örebro 24 12 48 41 17%
Östergötland 13 15 43 53 -19%
Ej definerat 2 0 6 10
Totalt 495 517 1319 1417 -7%


10 största konkurserna under februari 2018

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Aitrops Event AB 127 136 31 JÖNKÖPING
2. Malartsis AB 86 046 0 STOCKHOLM
3. A Teknik Alugjut AB 78 412 57 BORÅS
4. Blue Flash Auto AB 68 862 19 KARLSTAD
5. Lindhov Bygg Aktiebolag 56 484 15 EKERÖ
6. United Interfood i Malmö AB 55 178 9 MALMÖ
7. A Teknik Ödeshög AB 54 353 41 ÖDESHÖG
8. Ideal Hotel Groupe i Malmö AB 52 674
2 LIMHAMN
9. Privsec AB 46 861 4 STOCKHOLM
10. Böal Livs AB 39 227 14 HUDIKSVALL

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.