Konkurserna minskar i januari – 6 procent nedgång | Creditsafe

Creditsafe konkursstatistik

1 februari 2018

Konkurserna minskar i januari – 6% nedgång

Året inleds med en nedgång i antalet konkurser. Under januari gick 420 aktiebolag i konkurs, en minskning med sex procent. Många anställda drabbades dock av den senaste månadens konkurser. Även omsättningen på de konkursade företagen ökade då flera större bolag gick i konkurs under januari, däribland klädmärket Boomerang.

Under januari drabbades 1 843 anställda av konkurser, en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade aktiebolagen var 5,9 miljoner, även det 18 procent högre än förra året.

Året inleddes med en stor konkurs – klädmärket Boomerang.
Konkursen berör moderbolaget Boomerang AB samt de helägda dotterbolagen Boomerang International AB och Boomerang Retail AB. Totalt berörs 84 anställda av Boomerangs konkurs och omsättning enligt det senaste bokslutet för de tre bolagen tillsammans var 172 miljoner.

Fler större företag som också gick i konkurs under januari
var CBS Chamber Bygg Sweden AB med 132 miljoner i omsättning och 61 anställda samt Agnig Vård och Omsorg AB med 67 miljoner i omsättning och 87 anställda. Den största arbetsgivaren som gick i konkurs denna månad var Hubbr Contact Center AB med 105 anställda.

Geografiskt sett minskar konkurserna i alla tre storstadsregioner.
Starkast utveckling finns i Västerbotten som under januari uppvisar en minskning med 73 procent. Detta följs av Södermanland med en minskning på 64 procent. Störst ökning har Kalmar med hela 450 procent och Halland med 175 procent.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år:

Konkursstatistik januari 2018
Positiv start på det nya året! Att vi har sjuknade konkurssiffror under årets inledande månad är inte överraskande. Som vår konkursanalys nyligen bekräftade har vi fortfarande ett välmående näringsliv och livskraftiga företag.

Krister Jonsson
VD på Creditsafe


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Januari
2018
Januari
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 3  4 3  4 -25%
Dalarna 12 12 12 12 0%
Gotland 3
2 3 2 50%
Gävleborg 9 6 19 6 50%
Halland 11 4 11 4 175%
Jämtland 5 2 5 2 150%
Jönköping 12 10 12 10 20%
Kalmar 11 2 11 2 450%
Kronoberg 7 4 7 4 75%
Norrbotten 12 9 11 9 33%
Skåne 54 57 52 57 -5%
Stockholm 137 149 136 149 -8%
Södermanland 5 14 5 14 -64%
Uppsala 18 28 17 28 -36%
Värmland 16 13 16
13 23%
Västerbotten 3 11 3 11 -73%
Västernorrland 8 9 8 9 -11%
Västmanland 10 9 10 9 11%
Västra Götaland 56 56 56 56 0%
Örebro 11 17 11 17 -35%
Östergötland 15 22 15 22 -32%
Ej definerat 2 5 2 5
Totalt 420 445 420 445 -6%

 

10 största aktiebolagskonkurserna under januari 2018

  Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. CBS Chamber Bygg Sweden AB 132 908 61 STOCKHOLM
2. Boomerang International Aktiebolag 94 450 34 STOCKHOLM
3. Boomerang Retail AB 76 849 50 STOCKHOLM
4. Agnig Vård och Omsorg AB 67 112 87 STOCKHOLM
5. Vendator Callcenter AB 65 138 6 BROMMA
6. Living Nordic AB 64 447 98 GÖTEBORG
7. SBT Construction AB 61 185
7 GÖTEBORG
8. Edito Bygg AB 56 554
27 PITEÅ
9. B&B Nord AB 54 005 12 ÄLVSYN
10. Nordic Blooc AB 51 152 5 STOCKHOLM

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.