Kraftig nedgång av konkurser - lägsta siffran i februari på tio år

Creditsafe konkursstatistik

1 mars 2018

Kraftig nedgång av konkurser - lägsta siffran i februari på tio år

Under februari registrerades 404 konkurser. Det är en minskning med 11 procent jämfört med samma månad förra året, då motsvarande siffra var 455 konkurser. Sett över en tioårsperiod så har antalet företag i konkurs aldrig varit såhär få under februari. 

Lägst antalet konkurser på tio år. Det är facit när kreditupplysningsföretaget Creditsafe summerar konkursstatistiken för februari. Senast vi hade såhär få konkurser under februari var 2008. Detta är fjärde månaden i rad med sjunkande antal konkurser. Hittills i år har 824 aktiebolag registrerats i konkurs, vilket kan jämföras med 900 förra året.

Företagen som gick i konkurs i februari var främst små- och medelstora aktiebolag. Den genomsnittliga omsättningen på samtliga konkursade bolag var 3,3 miljoner, även det 27 procent lägre än samma månad i fjol. Den största konkursen var läkemedelsbolaget Omnia Läkemedel Aktiebolag i Helsingborg. De hade enligt det senaste bokslutet en omsättning på 74 miljoner och sex anställda. Näst störst var Kulthammar Aktiebolag I Kungsbacka med 53 miljoner i omsättning och 40 anställda. Det tidigare äldreboendet Kulthammar drevs som asylboende från hösten 2013 fram till förra året. Största arbetsgivaren som försattes i konkurs var Foto Norden AB i Göteborg.

Konkurserna fortsätter att minska i alla tre storstadsregioner. Västra Götaland minskar med 37 procent i februari (20 procent på årsbasis), följt av Stockholm med 11 procent (9 procent på årsbasis) och Skåne med 2 procent (3 procent på årsbasis). Endast 7 av Sveriges 21 län uppvisar en ökning av antalet konkurser hittills i år.

Totalt drabbades 1085 anställda när deras arbetsgivare gick i konkurs denna månad. En minskning med sex procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad

Konkursstatistik februari 2018
Svenska företag går bra både på nationell och regional nivå. Vi fortsätter att se en stark utveckling i alla storstadsregionerna där Västra Götaland uppvisar en minskning med hela 37 procent denna månad.

Krister Jonsson, VD på Creditsafe.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Februari
2018
Februari
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 4 8 7 12 -42%
Dalarna 11 12 23 24 -4%
Gotland 1
5 4 7 -43%
Gävleborg 6 7 15 13 15%
Halland 11 6 22 10 120%
Jämtland 1 3 6 5 20%
Jönköping 8 15 20 25 -20%
Kalmar 12 5 23 7 229%
Kronoberg 7 10 14 14 0%
Norrbotten 6 8 18 17 6%
Skåne 62 63 116 120 -3%
Stockholm 132 148 269 297 -9%
Södermanland 15 9 20 23 -13%
Uppsala 8 15 26 43 -40%
Värmland 13 11 29
24 21%
Västerbotten 13 6 16 17 -6%
Västernorrland 12 10 20 19 5%
Västmanland 11 16 21 25 -16%
Västra Götaland 41 65 97 121 -20%
Örebro 13 12 24 29 -17%
Östergötland 15 16 30 38 -21%
Ej definerat 2 5 4 10
Totalt 404 455 824 900 -8%


10 största konkurserna under februari 2018

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Omnia Läkemedel Aktiebolag 74 160 6 HELSINGBORG
2. Kulthammar Aktiebolag 53 328 40 KUNGSBACKA
3. Carlsson VVS Entreprenad i Uppsala AB 30 409 23 UPPSALA
4. Svenska Moderna Hem AB 30 263 3 MALMÖ
5. Foto Norden AB 29 369 52 GÖTEBORG
6. G. Forssman Gräv&Schakt AB 26 745 17 NYKÖPING
7. Individia Stockholm AB 21 742
15 TUNGELSTA
8. Svenska Rörteknik AB 21 492
17 UMEÅ
9. Färdtjänst Team i Skåne AB 20 575
44 MALMÖ
10. Härnö Bensin AB 20 221 3 HÄRNÖSAND

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.