Verklig Huvudman finns som ny tjänst

Verklig huvudman finns nu i Creditsafes tjänster

Publicerad 12 december 2018

Nu lanserar vi information om Verklig Huvudman

Nu finns information om verklig huvudman tillgängligt hos Creditsafe. En verklig huvudman är den som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. Med vår nya tjänst kan du söka i hela Bolagsverkets register. Du får exempelvis namn och personnummer, hur stor andel av företaget personen kontrollerar och vilken kontroll det handlar om.

Creditsafes nya tjänst innehåller information om verkliga huvudmän och gör det möjligt att verifiera ett företags verkliga ägare. Du får åtkomst till registret genom att söka på ett företag eller en person. Alla aktiebolag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket och informationen hämtas i realtid.
 

Vad är syftet med verklig huvudman?

Att uppge verklig huvudman är ett lagkrav för de flesta svenska företag och viktigt i arbetet med att förhindra penningtvätt och annan olaglig verksamhet. Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag i kraft i Sverige, detta med bakgrund av ett EU-direktiv. En del av direktivet handlar om att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller de som äger eller kontrollerar ett företag – alltså företagets verkliga huvudman.
 

Vad finns det för krav på att anmäla detta?

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De företag som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman samt omfattningen av personernas intresse i företaget. De måste också dokumentera uppgifterna och den utredning som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman.  
 

Hur anmäls verklig huvudman? 

Verklig huvudman ska anmälas på Bolagsverkets hemsida. Nystartade företag ska skicka in sin anmälan inom fyra veckor efter registrering.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är en fysisk person som:

  • Har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
  • Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsen eller motsvarande befattningshavare.

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående så räknas detta samman.

Är du kund till Creditsafe och vill ha tillgång? Eller är du nyfiken på att veta mer om tjänsten? Kontakta oss gärna på 031-725 50 50 eller [email protected].

Den här informationen har länge efterfrågats av marknaden, så det är väldigt kul att vi nu kan erbjuda denna tjänst på ett lättillgängligt sätt till alla våra kunder!

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Kontrollera vem eller vilka som äger ett företag

Få tillgång till verklig huvudman, ring 031-725 50 50 eller maila till [email protected].