Fler unga får betalningsanmärkningar - lavinökning av obetalda konsumtionslån

Betalningsanmärkningar | Publicerad 24 april 2023

Chapter 1

Summering

Betalningsanmärkningar ökar lavinartat bland ungdomar och unga vuxna. I åldern 18 till 24 år har antalet personer med betalningsanmärkning på grund av obetalda skulder till företag ökat med 22 procent. Det finns stora skillnader mellan åldersgrupper, samtidigt som männen står för största ökningen.

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe har analyserat utvecklingen av betalningsanmärkningar för privatpersoner senaste tre åren – från innan pandemin till idag. Antalet personer med minst en betalningsanmärkning från privat sektor (e-mål) har ökat inom alla åldersgrupper upp till 45 år. Framförallt är det ungdomarna som sticker ut med en oroväckande ökning av obetalda skulder.

Chapter 1

Kraftig ökning bland unga vuxna

För ungdomar mellan 18-24 år har antalet personer med betalningsanmärkningar från privat sektor ökat med 22 procent under senaste åren. Detta kommer främst från obetalda fakturaköp, blancolån och mobilräkningar. Totalt har idag 24 023 ungdomar minst en anmärkning på grund av obetalda skulder till företag.

- Att redan i tidig ålder dra på sig betalningsanmärkningar innebär en otroligt tuff start på vuxenlivet. Det kan skapa en skuldfälla som är svår att ta sig ur och som blir förödande för privatekonomin. Vi ser dessutom att samma individer tenderar att få flera betalningsanmärkningar, säger Karl Källberg, analytiker på Creditsafe.

Vid en djupare analys av inkomstbilden hos personerna mellan 18 och 24 år konstateras att de som har minst en betalningsanmärkning har lägre inkomster, jämfört med de som inte har några anmärkningar i samma ålderskategori.

- Mycket tyder på att situationen inte kommer förbättras för dessa personer sett till inflationen, minskade reallöner och det allmänna ränteläget, fortsätter Karl.

Inom nästa ålderskategori - unga vuxna i åldern 25 till 34 år - har antalet personer ökat med nio procent senaste tre åren. I åldern 35 till 45 år är motsvarande ökning åtta procent. För samtliga ålderskategorier är det männen som ökar mest.

Chapter 1

Motsatt trend över 45 år

För åldersgrupperna över 45 år minskar antalet personer med anmärkningar på grund av obetalda skulder till företag, jämfört med före pandemin. Störst minskning finns över 65 år med en nedgång på nio procent.

Chapter 1

Konsumentkrediter en vanlig orsak

Betalningsanmärkningar från privat sektor kan kopplas ihop med växande konsumentkrediter. För unga vuxna är det olika typer av konsumtionslån utan säkerhet, inklusive e-handel och butikshandel på avbetalning, samt obetalda räkningar för mobil och bredband som dominerar. Sett till en analys av samtliga anmärkningar från privat sektor är de två mest förekommande obetald trafikförsäkringsavgift och vissa återkrav från CSN*.

Chapter 1

Rekordhöga skulder hos Kronofogden

Skulderna hos Kronofogden till följd av betalningsanmärkningar från företag har ökat med 31 procent, motsvarande 19 miljarder, de senaste tre åren. Totalt uppgår denna skuld idag till 81 miljarder kronor. Inräknat skulderna även från statliga aktörer så handlar det om 101 miljarder.

- Överskuldsättningen är ett växande problem och bilden är förmodligen ännu värre om man adderar alla skulder som finns hos inkassobolagen. Det behöver göras fler saker för att vända den här tråkiga utvecklingen. Den åtgärden som det råder mest enighet kring bland branschorganisationer, myndigheter och företag – är ett nationellt skuldregister. Dels för att på ett enkelt sätt kunna hjälpa personer som hamnat snett att kunna se sin totala skuldbild. Men också för att kreditgivare ska få ett effektivare verktyg för sundare kreditgivning. Vi ser med förväntan fram emot vad statliga utredningen kommer presentera i juni, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Chapter 1

Betalningsanmärkningar från staten minskar

Betalningsanmärkningar från offentlig sektor, det vill säga obetalda skulder till stat, kommun och myndigheter, minskar inom samtliga ålderskategorier. Största anledningen är den slopade TV-avgiften som numera dras via skattsedeln. Sett till hela befolkningen ligger minskningen på 15 procent.

Procentuell ökning per åldersgrupp (e-mål)

Statistik visar ökningen av personer med betalningsanmärkningar mellan 2020 (före pandemin) och 2023.

Antalet personer med betalningsanmärkningar (e-mål)

Chapter 1

Om betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning innebär att en person inte har betalat sina skulder i tid. Kronofogden fastställer skulden och kreditupplysningsföretagen registrerar det som en betalningsanmärkning. Enskilda mål utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. Exempelvis obetalda konsumtions lån, kontokortsskulder eller obetalda fakturaköp. Förutom e-mål kan den enskilde individen få en betalningsanmärkning genom ett allmänt mål, som i praktiken innebär en obetald skuld till staten eller kommun. Exempel på detta är en skatteskuld, en obetald avgift och underhållsstöd.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?