Senaste konkursstatistiken

Konkurserna fortsätter öka kraftigt - högsta nivån sedan 1994

I februari landade ökningen på 62 procent. Dessutom hade 17 procent en skuld från skatteanstånd, totalt 237 miljoner kronor som staten nu förlorar.

5 Min
01/03/2024
Chapter 1

Summering

Under februari ökade antalet konkurser med 62 procent. Restauranger, konsultbyråer och byggbranschen uppvisar alla alarmerande siffror - dessutom gick många stora bilhandlare i konkurs. Denna månad hade 17 procent en skuld från skatteanstånd, sammanlagt 237 miljoner kronor som staten nu förlorar.

908 aktiebolag

i konkurs under februari

62 procents uppgång

denna månad

Högst siffran

sedan finanskrisen 1994

Totalt försattes 908 aktiebolag i konkurs i februari, jämfört med 559 förra året och 454 året innan det. Det vill säga nästan dubbelt så många bolag jämfört med för två år sedan. Det är högst siffran för februari på 30 år, och vi får gå tillbaka till finanskrisen 1994 för att hitta en liknande månad.

- Vi fortsätter att rapportera om nya toppnoteringar varje månad och befinner oss verkligen mitt i stormens öga. Det är 19:e månaden i rad med negativ utveckling och flera branscher uppvisar riktigt mörka siffror. Dessutom ser vi att betydligt fler anställda drabbas av konkurser varje månad, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Chapter 1

Dubblering i många branscher

Hittills i år har konkurserna inom hotell- och restaurang ökat med 99 procent, konsultbyråer med 96 procent och byggbranschen med 84 procent. Även klimatet för bilhandlare blir allt tuffare och under februari landade ökningen på 78 procent – dessutom med många stora konkurser. Detaljhandeln uppvisar en svag ökning på tre procent jämfört med året innan, trots detta är det fortfarande betydligt fler handlare som går i konkurs idag jämfört med för två år sedan.

Chapter 1

Stora skulder till staten

Nästan 17 procent av alla konkursade aktiebolag i februari hade en kvarvarande skuld från skatteanstånd, totalt 237 miljoner kronor. Hittills i år har staten förlorat sammanlagt en halv miljard på uppskjutna skatteskulder hos konkursade bolag.

- Vi vet att skatteanstånd kan vara en tickande bomb för många företag. Därför är det otroligt viktigt att kontrollera om ens kunder har en utestående skuld, även nya kunder som man planerar att göra affärer med. Särskilt intressant för riskbilden är att se hur stort beloppet är i relation till omsättning, eller tidigare vinst, säger Henrik.

Creditsafe har även granskat bolagen utan omsättning. Anmärkningsvärt är att av de 214 konkursade företagen med noll kronor i omsättning i senaste bokslutet hade 129 företag, det vill säga fler än hälften, statliga skulder hos Kronofogden. Det totala beloppet uppgick till 33 miljoner kronor.

Chapter 1

Fordonsbranschen på månadens topplista

Största konkursen denna månad är bilhandlaren Auto Lounge (Rentandgo Fleet Export AB) med 486 miljoner i omsättning. Detta bara månader efter de invigt en nybyggd bilhall söder om Göteborg. På andra plats kom elmotorcykeltillverkaren Cake med 256 miljoner i senaste omsättning. De har dock hittat en ny ägare som köper tillgångarna i Sverige samt varumärke globalt.

Ytterligare en stor bilhandlare finns högt upp på topplistan, Invest Auto Sweden AB, med en bilhall norr om Stockholm. Tillsammans med systerbolaget Bilmetropolen i Norrort omsatte de nästan 150 miljoner.

- Att lågkonjunktur och inflation slår hårt mot bilmarknaden är ett faktum och vi ser fler stora bilhandlare och verkstäder som går i konkurs. Minskad efterfrågan, prisfall och höga räntor har tyvärr knäckt flera återförsäljare. Det har helt enkelt blivit dyrare att skaffa bil, både för hushållen och företagen. De extrapengarna finns inte, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Chapter 1

Konkurser kopplade till Bolagsspecialisten

50 aktiebolag denna månad går att härleda till en och samma aktör (sett till att de har samma adress) - nämligen snabbavvecklaren Bolagsspecialisten. För januari var det 141 aktiebolag. Företaget misstänks för att ha sålt skalbolag till kriminella.

Chapter 1

Ännu en månad där Stockholm ökar kraftigt

Konkurserna i Stockholm stiger kraftigt även denna månad och med 356 bolag i konkurs landar ökning på 99 procent. Högst uppgång denna månad står Jönköping för med hela 233 procent fler konkurs jämfört med förra året.

Chapter 1

Nyföretagande minskar

Under februari startades 3 562 nya aktiebolag. Det är lägsta siffran sedan 2019 för februari månad och en svag minskning med tre procent jämfört med samma period föregående år.

Vi fortsätter att rapportera om nya toppnoteringar varje månad och befinner oss verkligen mitt i stormens öga. Det är 19:e månaden i rad med negativ utveckling och flera branscher uppvisar nu riktigt mörka siffror. Dessutom ser vi att betydligt fler anställda drabbas av konkurser varje månad.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Konkurser per bransch

Konkurser i februari mellan 1994-2024  

Konkurser mellan 1994-2024

Antal konkurser uppdelat per månad och år

Största konkurserna denna månad

Konkurser uppdelat per län

Nya aktiebolag uppdelat per månad

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär en konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Likvidation eller konkurs, vad är skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Vilka konkursstatusar visas i kreditupplysningen?

Här är exempel på konkursstatusar som visas i kreditupplysningen:

 

•    Konkursansökan (en varning om att företaget kan bli inaktivt)
•    Konkursansökan återkallad
•    Konkurs nedlagd
•    Konkurs upphävd
•    Konkursbeslut (inaktivt företag)
•    Konkurs avslutad (inaktivt företag)

 

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?