Summering första halvåret: 2 805 aktiebolag i konkurs - nedgång 10 procent

Månadsvis statistik över konkurser

3 Min
01/07/2022
Chapter 1

Inledning

Varje månad hittar du information om aktuell konkursstatistik i Sverige på denna sida. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på geografi samt månadens största. Vi följer även antalet nya företag.

Konkursläget för juni 2022

Konkurserna fortsatt på lägsta nivån sedan 2008

Prisökningar, inflation och stigande räntor - men konkurserna minskar stort. Totalt under första halvåret gick 2 805 aktiebolag i konkurs och nedgången landar på 10 procent.

570 aktiebolag i konkurs

Under juni gick 570 aktiebolag i konkurs, en minskning med 12 procent.

Ökning i grannländerna

I våra grannländer Norge och Danmark har konkurserna vänt uppåt.

Över 27 000 nystartade aktiebolag...

...under första halvåret. Det är en minskning med nio procent jämfört med förra året, men samtidigt fler nystartade bolag än under 2020.

Branscher som ökar

Första halvåret har konkurserna inom e-handeln ökat med 61 procent, programvaruproducenter med 40 procent och fordonsbranschen med 36 procent.

Chapter 1

Totalt antal konkurser

Chapter 1

10 största konkurserna

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Nystartade aktiebolag

Summerat första halvåret är antalet nyregistrerade aktiebolag totalt 27 245. Det är en minskning med nio procent jämfört med förra året, men samtidigt fler nystartade bolag än under 2020.

Det finns idag 720 000 verksamma aktiebolag i Sverige.

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vad betyder företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Skillnaden på likvidation och konkurs?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du ha statistik skickat till dig? Börja prenumerera redan idag.