Fortsatt högsta konkurssiffran på 20 år

Konkurserna bland svenska företag ökar för 14:e månaden i rad.

3 Min
02/10/2023
Chapter 1

Summering

I september noterades den högsta konkurssiffran på över 20 år och ökningen under tredje kvartalet landade på hela 38 procent. Konkursvågen fortsätter drabba flertalet branscher hårt. I Uppsala nästan tredubblades antalet konkurser denna månad.

 1. 607 aktiebolag

  i konkurs under september

 2. 18 procent uppgång

  denna månad

 3. Rekordhög nivå

  hittills i år

Det är särskilt sporthallar, detaljhandel och fastighetsbolag som kämpar med störst ökning hittills i år. Men även inom restaurangbranschen, byggsektorn och partihandel har konkurserna stigit med över 30 procent under årets första nio månader. September var speciellt tufft för konsultbyråer och byggentreprenörer med vardera stora ökningar på 44 procent.

- Många branscher kämpar just nu. Konkurserna fortsätter att ligga på den högsta nivån på över två decennier och lågkonjunkturen slår hårt och brett mot företag i nästan alla branscher. För detaljhandeln ligger ökningen på över 50 procent under 2023 vilket innebär otroliga utmaningar, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Chapter 1

Fortsatt hög konkursnivå

Under september gick 607 aktiebolag i konkurs, jämfört med 515 samma period förra året och en ökning med 18 procent. Precis som tidigare månader är årets septembersiffra den högsta noteringen sedan Creditsafes mätningar startade 1999. Summerat tredje kvartalet ökade antalet konkurser med 38 procent och på årsbasis landar uppgången på 35 procent (totalt 5 613 aktiebolag).


- Sveriges har sett en kontinuerlig ökning av antalet konkurser under de senaste 14 månaderna och prognosen framåt är tyvärr ganska dyster. Med tanke på hur många fler aktiebolag som finns idag jämfört med för 10 år sedan, kommer vi framöver att få se fler månader med konkursökningar, fortsätter Henrik.

Chapter 1

Mörka siffror i storstadsregionerna

Från januari till september har konkurserna i Skåne ökat med 34 procent, Stockholm med 36 procent och Västra Götaland med 47 procent. Tuffast utveckling denna månad hade Uppsala med en ökning på 180 procent - eller nästan en tredubbling fler konkurser jämfört med samma period förra året. Även Södermanland hade 175 procents uppgång i september.

Chapter 1

Sex bolag över 100 miljoner i omsättning

Den största konkursen denna månad blev Euro.J.Crane AB, omskrivna i media med anledning av en ekonomisk plundringshärva inom gruvindustrin. De omsatte 406 miljoner enligt senaste bokslutet. Därefter kom den snabbväxande onlinebutiken för trädgårdsprodukter - GardenStore Nordic AB. De hade en omsättning på 218 miljoner kronor och grundades 2016.

På tredje plats finns byggföretaget Belstroj AB, också omskrivna på grund av brott mot utlämningslagen. De är även största arbetsgivaren med 113 anställda.

Chapter 1

Nyföretagandet dämpas i takt med konkursökning

Samtidigt som konkurserna ökar, minskar nyföretagandet i hela landet. Under det tredje kvartalet var minskningen 22 procent, och i september var den 20 procent

Många branscher kämpar just nu. Konkurserna fortsätter att ligga på den högsta nivån på över två decennier och lågkonjunkturen slår hårt och brett mot företag i nästan alla branscher. För detaljhandeln ligger ökningen på över 50 procent under 2023 vilket innebär otroliga utmaningar.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Konkurser per bransch

Konkurser under september

Konkurser hittills i år (januari-september)

Konkurser per kvartal

Konkursstatistik

Antal konkurser uppdelat per månad och år

10 största konkurserna

Konkurser uppdelat per län

Nya aktiebolag uppdelat per månad

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
 • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

 • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson
 1. Henrik Jacobsson, CEO

  [email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson
 1. Sandra Andersson, Marketing Manager

  [email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?