Fortsatt stabil konkursnivå i november

Publicerad 1 december 2021

3 Min

Under november gick 550 aktiebolag i konkurs. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med en procent. På årsbasis är nedgången 14 procent och totalt har 5 100 svenska aktiebolag försatts i konkurs hittills i år.

Samtidigt denna månad startades nästan 5 800 nya aktiebolag i Sverige. Jämfört med innan pandemin är intresset för att starta nya företag fortfarande långt över det normala. Ökningen av nyföretagandet i november är 33 procent.

På årsbasis har konkurserna minskat 10 av 11 månader och nedgången hittills i år landar på 14 procent. Alla storstadsregioner uppvisar stora minskningar på årsbasis - Stockholm med -15%, Västra Götaland med -17% och Skåne med -18%.

- Denna månad har vi en nästan oförändrad nivå sett till antalet konkurser. Den ökning många i branschen förutspådde under hösten har ännu inte inträffat, vilket självklart är mycket glädjande. Men konsekvenserna för hårt pandemidrabbade företag återstår att följa under 2022, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Sista ansökan för korttidsstöd var sista november. Detta betyder att coronapandemins mest omfattade näringslivsstöd för korttidspermitteringar är avslutad.

- I takt med att fler stöd avvecklas och att skatteskulderna ska återbetalas kommer vi att börja se överlevnadseffekten på lång sikt, fortsätter Henrik.

Denna månad har vi en nästan oförändrad nivå sett till antalet konkurser. Den ökning många i branschen förutspådde under hösten har ännu inte inträffat, vilket självklart är mycket glädjande. Men konsekvenserna för hårt pandemidrabbade företag återstår att följa 2022.


Henrik Jacobsson Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe
Chapter 1

Månadens största konkurs - byggentreprenadföretag i Malmö

Månadens största konkurs är byggföretaget Barslund Sverige AB med en omsättning på en halv miljard. Företaget med säte i Malmö är ett danskt entreprenadföretag som ansvarat för det pågående motorvägsbygget på E4 mellan Ljungby och Toftanäs.

Även assistansföretaget Kraft Assistans AB i Örebro med 142 miljoner i omsättning har försatts i konkurs denna månad.

Chapter 1

Svag minskning i november

Novembers siffra på 550 konkurser, kan jämföras med 554 konkurser under motsvarande period förra året. Det är en minksning med endast en procent.

Sett över en tioårsperiod är antalet konkurser i november i linje med medelvärdet för samma månad (551).

Antal konkurser under november

Antal konkurser uppdelat per månad och år

10 största konkurserna denna månad

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

För mer information:

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Vill du få statistiken via e-post?

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vi mejlar dig gärna statistiken gratis.