Högsta konkurssiffran på 10 år - flygbolag största konkursen

Konkursstatistik för februari | Publicerad 1 mars 2023

Chapter 1

Summering

Sverige har fortsatt höga konkursnivåer och alla storstadsregioner ökar kraftigt. Under februari ökade konkurserna med 20 procent. Totalt gick 545 aktiebolag i konkurs - högsta siffran för februari på 10 år. Flygbolaget Air Leap Aviation blev den största konkursen denna månad.

Under februari drabbades 1 450 anställda av konkurser, en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen var 6,2 miljoner kronor.

545 aktiebolag

försattes i konkurs

20 procent uppgång

(jämfört med 2022)

1 450 anställda

drabbades

Chapter 1

Konkurserna rusar i storstäderna

Hälften av alla aktiebolag finns belägna inom våra tre storstadsregioner - Stockholm, Göteborg och Malmö - och här noteras nu rejäla konkursökningar. I Skåne är ökningen hittills i år 49 procent (från 111 till 165 konkurser), Västra Götaland ökar med 57 procent (från 117 till 184 konkurser) samt uppvisar Stockholm en ökning på 28 procent (från 293 till 375 konkurser).

Chapter 1

Bygg har det fortsatt tufft

Många byggbolag finns i konkurstoppen, och när det gäller byggentreprenörer ökar branschen med 69 procent. Även fastighetsbranschen ökar stort med en dubblering i antalet konkurser - från 22 till 45 hittills i år. En annan konkursutsatt bransch som istället klarat sig förvånansvärt bra, trots beroendet av konsumenters köpkraft, är restaurang som ligger på samma antal konkurser som förra året.

Chapter 1

Månadens största konkurs - Air Leap Aviation

Månadens största konkurs är flygbolaget Air Leap Aviation med två bolag och en total omsättning på 278 miljoner kronor. Flygbolaget bildades 2018, men ansökte om rekonstruktion redan i januari förra året. Huvudorsaken är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare med de förutsättningar som finns. Fyra företag hade en omsättning på över 100 miljoner i februari.

Chapter 1

3 691 nystartade aktiebolag under februari

Antalet nya aktiebolag under februari var 3 691, en minskning med 26 procent jämfört med samma period förra året. Totalt finns 742 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag. För tio år sedan var motsvarande siffra 450 000 aktiebolag.

Vi kan konstatera att Sveriges företagare har det fortsatt tufft. För sjunde månaden i rad ser vi ökade konkurser. Även om februari inte uppvisar fullt så kraftig uppgång som tidigare månader, är det trots allt högsta siffran på 10 år. Framförallt beror uppgången på ökade kostnader och minskad efterfrågan, konsumenterna håller igen i sin konsumtion.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Konkurser under februari 2004-2023

Antal konkurser uppdelat per månad och år

10 största konkurserna denna månad


Konkurser uppdelat per län

Nya aktiebolag uppdelat per månad

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?