Fem goda skäl till att ta rutinmässiga kreditupplysningar

Bra rutiner för kreditkontroll av kunder bidrar till en sund och stabil ekonomi – både i lugna tider och när det stormar som värst.

Testa våra tjänster med en gratis kreditupplysning, klicka på knappen.

 

Vi närmar oss slutet av ett turbulent år med efterdyningarna av coronapandemin, räntehöjningar, prisinflation, varubrist och konkurser. Kort sagt, befinner vi oss i en period med stor osäkerhet och snabba förändringar.

Mitt i allt detta arbetar de flesta företag nu med att få in utestående belopp innan årsskiftet. För många innebär det en hektisk period med uppföljning av sena inbetalningar eller de som inte betalar, för att säkerställa att pengarna kommer in på kontot.

Med bra rutiner för regelbundna kreditupplysningar och uppföljning av kunder ger du företaget en bättre utgångspunkt – oavsett konjunkturläget i samhället – och du står bättre rustad när pilarna pekar nedåt på börsen och uppåt i konkursstatistiken.

Här kommer fem goda skäl till att ta rutinmässiga kreditupplysningar

på befintliga och potentiella kunder under 2023.

Chapter 1

1. Snabb och effektiv överblick

En kreditupplysning ger dig en snabb överblick över den aktuella statusen för en befintlig eller potentiell kund. Informationen presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt, så att du slipper lägga en massa tid på att inhämta tillräckligt med data för att göra en bra bedömning.

Några klick är allt som behövs för att få ett snabbt och effektivt svar på dina frågor. Sedan är det upp till dig att avgöra om du ska arbeta med kunden eller inte, hur mycket kredit du ska ge, hur du ska fakturera och hur lång betalningsfrist kunden ska få.

Chapter 1

2. Bedömningar baserat på färsk information

Hur avgör du en kunds kreditvärdighet och betalningsförmåga? Många tittar fortfarande på tidigare års räkenskaper och resultat, men är det något de senaste åren har lärt oss så är det att saker och ting kan vända snabbt.

Information är färskvara, och en kreditupplysning ger dig en ögonblicksbild av kundens aktuella ekonomiska status inklusive riskbedömning.

Siffrorna visar att företagsledare har väldigt olika rutiner för hur de använder kreditupplysningar. Vissa använder dem ofta, medan andra bara kontrollerar kunden en gång och nöjer sig med det. Vi rekommenderar att du följer upp med regelbunden bevakning. Då upptäcker du viktiga förändringar i kundens ekonomi innan det är för sent.

Chapter 1

3. Begränsar risken och undviker icke betalande

Ett av de viktigaste syftena med att ta en kreditupplysning är att upptäcka och begränsa riskerna. Har du kunder du inte hört av på ett tag? Kunder med utestående fakturor som du inte kan få tag på? Då bör varningsklockorna ringa.

Var särskilt uppmärksam på betalningsanmärkningar när du utvärderar nya och potentiella kunder. Oavsett företagets övergripande ekonomiska bild innebär en betalningsanmärkning att det är någon som inte har fått betalt i andra änden. Och om det hände dem kan det också hända dig.

Det är upp till dig om du vill handla med en kund som har en något tveksam betalningshistorik, men kom ihåg att alla kunder inte bör få samma betalningsvillkor. En kreditupplysning kan hjälpa dig att avgöra om en kund ska få kredit eller inte, och om betalningsfristen ska vara 30 dagar eller bara 14.
Chapter 1

4. Upptäcker nya möjligheter

En kreditupplysning kan göra mer än att bara avslöja risker – den kan även bidra till att upptäcka nya, goda möjligheter.

Har du precis fått en ny kund med god likviditet och oklanderlig betalningshistorik? Då bör du underlätta merförsäljning och uppförsäljning där det är möjligt. Du kan också identifiera mindre kunder med en till synes begränsad ekonomi, men som ändå alltid betalar i tid.

Bra kreditupplysningsrutiner kan göra det lättare att säga ja till bra kunder som du annars skulle ha sagt nej till och därmed öppna dörrarna till nya affärer och nya intäkter.
Chapter 1

5. Vem som helst kan använda Creditsafe

Kreditupplysningar från Creditsafe är alltid tillgängliga via webben och kan användas av hela organisationen – sälj, kundservice och redovisning kan förenkla och förbättra sina processer genom att inhämta rätt kunskap med några få knapptryckningar.
 
Kreditupplysningar är inte bara avsedda för kreditmedarbetarna. Ska du skicka en faktura till en ny kund för första gången? Gör då en snabb kreditupplysning och få en överblick över kundens betalningshistorik och fatta smarta beslut. En kreditupplysning är inte en djupgående analys – det är ett enkelt och intuitivt verktyg som du kan använda i rätt ögonblick för att ta ett välgrundat beslut.

Om du har ett företag är du välkommen att testa våra tjänster med en gratis kreditupplysning på ett valfritt företag.

Du kan också ringa 031-725 50 10.