Konkurserna ökar i alla branscher - 28 procents uppgång första kvartalet

Konkursstatistik för mars | Publicerad 3 april 2023

Chapter 1

Summering

För åttonde månaden i rad ökar konkurserna - dessutom fortsätter den negativa trenden i samtliga branscher. Summerat första kvartalet landar ökningen på 28 procent. Hittills i år har totalt 1 730 aktiebolag försatts i konkurs.

 1. 557 aktiebolag i konkurs

  under mars

 2. 28 procent uppgång

  under första kvartalet

 3. 1 644 anställda

  drabbades

Konkursnivån i Sverige är fortsatt hög och mars är inget undantag. Senaste månaden gick 557 aktiebolag i konkurs, jämfört med 499 året innan - en ökning med 12 procent. Det är en svagare ökning mot tidigare månader, men trots det den tredje högsta siffran senaste 10 åren. Sett till årets första kvartal gick 1 730 aktiebolag i konkurs, jämfört med 1 355 under samma period förra året.

Chapter 1

Uppbromsning inom detaljhandeln och bygg

Av de branscher som Creditsafe följer varje månad ökar konkurserna inom samtliga. Majoriteten sett till antalet konkurser sker inom redan hårt drabbade detaljhandeln. Där landar ökningen på 41 procent under första kvartalet (från 132 till 186 konkurser). För åkeribranschen har konkurserna fördubblats under första kvartalet – från 20 förra året till 40 konkurser i år. Byggnadssnickeri har ökat 73 procent hittills i år och inom industri landar uppgången på hela 42 procent.

- Framförallt är det hantverkare som arbetar mot privatpersoner som befinner sig i en pressad situation. Vi ser en snabb nedgång i hushållens konsumtion och många hushåll skjuter upp sina byggprojekt, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Chapter 1

Samma trend i Skandinavien

Från augusti förra året har konkurserna inte bara ökat stort i Sverige, utan i hela Skandinavien. Första kvartalet i år uppvisar Norge en ökning på 46 procent och Danmark 29 procent.

Chapter 1

Åkeri i Bjuv största konkursen denna månad

Största konkursen blev Glimåkra Åkeri Aktiebolag med drygt 100 miljoner i omsättning, tillsammans med dotterbolaget Glimåkra Food Logistic AB. Ungefär 100 anställda förlorade jobbet till följd av konkursen och orsaken var försämrat resultat under några års tid. Detta följs av AFAB Anläggning AB i Mölndal med 98 miljoner i omsättning och 12 anställda.

Största arbetsgivarna denna månad finns båda inom personlig assistans - Deancare AB samt Lans Assistans AB.

Chapter 1

4 249 nya aktiebolag under mars

Antalet nyregistrerade aktiebolag fortsätter att minska. Under mars månad startades 4 249 aktiebolag, det är 23 procent färre jämfört med samma period förra året. Totalt finns 743 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.

Konkurserna fortsätter uppåt under mars, dock inte fullt så kraftigt som tidigare. Samtidigt kan vi konstatera att ökningen nu har spridit sig till samtliga större branscher. Det är naturligtvis väldigt oroande när den ekonomiska krisen slår såhär brett mot svenska företag. Om kunden får ekonomiska problem är det viktigare än någonsin att snabbt upptäcka varningssignalerna, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Konkurser uppdelat per bransch

Konkurser under första kvartalet

Konkurser under mars 2004-2023

Antal konkurser uppdelat per månad och år

10 största konkurserna denna månad


Konkurser uppdelat per län

Nya aktiebolag uppdelat per månad

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
 • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

 • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson
 1. Henrik Jacobsson, CEO

  [email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson
 1. Sandra Andersson, Marketing Manager

  [email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?