6 248 företag i konkurs under 2022 - fler bolag väntas gå i graven!

Årsummering konkursstatistik - Svenska aktiebolag

Publicerad 2 januari 2023

Chapter 1

Summering

När konkursåret 2022 summeras innebär det starten på en stor konkursvåg. Konkurserna har ökat kraftigt sedan sommaren och december blev inget undantag, där landar uppgången på 26 procent. Totalt gick 6 248 aktiebolag i konkurs 2022. Värsta drabbat är sporthallar, e-handlare, livsmedelsbutiker och bilverkstäder.

Konkurserna ökar och trenden väntas fortsätta - det är slutsatsen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar helårssiffror för konkursåret 2022. Senaste halvåret har dominerats av kraftiga ökningar månad för månad. På årsbasis är uppgången åtta procent, och att det inte är högre beror på låga nivåer i början av året. Sett till fjärde kvartalet är konkursökningen på hela 38 procent.

- När vi summerar konkursåret 2022 befinner vi oss mitt i en konkursstorm. Prognosen är att konkurserna fortsätter öka under kommande år. Det finns många orsaker till detta, men framför allt ser vi att både betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden för företag inom högriskbranscher ökar. Många bolag som historiskt sett skulle gått i konkurs, överlevde under pandemin tack vare statligt stöd men med uppskjutna skatteskulder som kryper allt närmare. Lägg där till högre räntekostnader, höga el- och bränslepriser och en lågkonjunktur. Vi befinner oss i en osäker omvärld med extremt många varningssignaler, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


Många nya bolag går mot konkurs

Framför allt är det kombinationen av tusentals nystartade bolag senaste åren och våra hittills låga konkursnivåer som kommer bidra till stigande konkursutveckling. Sedan aktiekapitalet sänktes till 25 000 kronor (1 januari 2020) har antalet nya aktiebolag i Sverige har ökat med 30 procent.

- Under pandemin startades rekordmånga aktiebolag och dessa går nu mot sin mest kritiska överlevnadsperiod. Vi vet historiskt sett att risken för konkurs är högst runt 30 månader. Snart kommer många av dessa bolag att börja synas i konkursstatistiken, förklarar Henrik.

Största konkurserna under 2022

På topplistan över årets största konkurser finns Örebros största privata byggbolag - ByggTema, med nästan 700 miljoner i omsättning. Byggtemas konkurs i mars ledde till att flera av deras projekt stod stilla då underentreprenörerna inte fick betalt. Även assistansbolaget Lystra Personlig Assistans i Stockholm (571 miljoner) och klädkedjan Indiska (391 miljoner) är bland de största konkurserna under 2022. Totalt har 30 företag med över 100 miljoner i omsättning gått i konkurs.

Bedrägliga bolag i toppen för tredje året

Sveriges största momsbedrägerihärva visar sig tydligt i konkursstatistiken även i år. De fem största konkurserna omsättningsmässigt kan alla kopplas till momsbedrägeri (därmed exkluderade). Av de 20 största är det 10 företag som har kopplingar till bedrägeri. Europeiska åklagarmyndigheten betecknar mobilhärvan som EU:s största momsbedrägeri någonsin.

Länen med kraftigast ökning

Konkurserna under 2022 ökade i totalt 15 av 21 län. Kraftigast ökning noterades i Örebro (42%), Östergötland (39%) och Uppsala (33%). Länen med störst minskning på årsbasis är Gävleborg (-16%), Jämtland (-16%) och Blekinge (-13%). Alla storstadsregioner ökade sett till helåret.

Konkurserna upp 26 procent även i december

Årets sista månad registrerades 636 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 504 i december året innan. Det är en markant ökning på 26 procent. Största konkursen under december blev Energihem i Sverige AB med en omsättning på 367 miljoner.

Många nystartade aktiebolag under året

Det är fortsatt populärt att starta aktiebolag. Under 2022 har nästan 58 000 nya bolag registrerats. Totalt finns 737 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.

När vi summerar konkursåret 2022 befinner vi oss mitt i en konkursstorm. Prognosen är att konkurserna fortsätter öka under kommande år.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe
Chapter 1

Branscher som ökar mest

Flest konkurser under 2022 sett till totala antalet är restauranger (567 konkurser).

Chapter 1

Konkurser mellan 2012-2022

Chapter 1

Statistik senaste tre åren

Chapter 1

Konkurser per kvartal

Konkurserna minskade med 10 procent första kvartalet och tre procent andra kvartalet. För att sedan börja öka med 6 procent under tredje kvartalet, följt av 38 procent under fjärde kvartalet.

Chapter 1

Största konkurserna 2022

Ladda ner alla konkurser 2022

Creditsafe har exkluderat aktiebolag som misstänks för bedrägeri eller har kopplingar till momsbedrägerihärvan. Företagen är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte som årets största.

Chapter 1

Konkurser i förhållande till aktiva aktiebolag

Företag i konkurs

Under 2022 gick 0,85 procent av alla aktiebolag i konkurs. Jämfört med antalet aktiva bolag i Sverige är den procentuella andel företag i konkurs relativt låg. Detta beror framför allt på låga konkurstal första halvan av året samt den stora ökning av antalet aktiebolag. Detta är ytterligare en anledning till att konkurserna väntas öka under 2023.

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Nystartade aktiebolag

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?