Konkurserna slår nytt rekord! 815 aktiebolag drabbade av konkursvåg i juni

Just nu fler företag i konkurs än under toppen av pandemin. Se lista över värst drabbade branscher.

3 Min
03/07/2023
Chapter 1

Summering

Juni går till historien som den värsta konkursmånaden på över 20 år. Totalt gick 815 aktiebolag i konkurs, en ökning med 39 procent och högsta siffran sedan Creditsafes mätningar började 1999. Just nu går fler företag i konkurs än under toppen av pandemin. Den brutala konkursvågen drabbar nästan alla branscher - men framförallt bygg, handel och restaurang.

 1. 815 aktiebolag

  i konkurs denna månad

 2. 39 procent uppgång

  denna månad

 3. Bygg, handel & restaurang

  hårt drabbade

Under första halvåret har 3 876 aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 2 912 året innan och en ökning med 33 procent. Totalt har också 9 759 anställda drabbats när deras arbetsgivare försatts i konkurs hittills i år, en ökning med 34 procent.

- Det är tydligt att vi nu gått in i en oroligare tid med en utmanande lågkonjunktur som gör det svårare för svenska företag att vara lönsamma. Många bolag har tyvärr inte motståndskraft att hålla ut, vilket bidrar till det vi ser nu - rekordhöga konkurstal. Aldrig tidigare har konkurserna varit på en så här hög nivå. Inte ens under pandemin, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Chapter 1

Högsta siffran sedan mätningarna började

Månadens konkurssiffra är den högsta sedan Creditsafe började med sina mätningar 1999. Juni går därmed till historien som den värsta konkursmånaden någonsin och läget inför sommaren är mörkt för många företagare.

Chapter 1

Ingen bransch klarar sig undan konkursvågen

Bygg, handeln och restaurang är sektorer som uppvisar dystert stämningsläge. Både byggentreprenörer och byggfirmor har över 30 procents ökning hittills i år, detaljhandel ligger på 34 procent och partihandel på 40 procent. Även städföretag, livsmedelsbutiker och bilverkstäder har det tufft med uppgångar på över 30 procent.

- Bostadsbyggandet är mycket konjunkturkänsligt. När renoveringar uteblir och nybyggen minskar i hela landet blir det en kedjereaktion, som bidrar till ökade konkurser i flera branscher. När privatpersoner inte längre investerar i några nya projekt hemma, drabbar det många små och medelstora byggbolag hårt, säger Henrik.

Se hela listan på värst drabbade branscher längst ner.

Chapter 1

Restaurang har ökat kraftigt

Inom hotell- och restaurang har konkurserna ökat med hela 91 procent endast under juni, från 45 förra året till 86 konkurser detta år. Sett till första halvåret har ökningen inom restaurangbranschen klättrat till 41 procent.

- Hyreshöjningar, ökade råvarukostnader och stigande räntor samtidigt som kunderna får en allt tunnare plånbok slår hårt mot alla branscher just nu. Många företagare, däribland många krögare, valde dessutom att skjuta upp skatten under pandemin för att kunna överleva och detta skuldberg har tyvärr vuxit till enorma belopp, berättar Henrik.

Chapter 1

Skulderna från pandemin fortfarande en tickande bomb

Kvar på notan till Skatteverket från pandemin där tusentals företag beviljades anstånd med skatteskulder fanns nyligen 42 miljarder, fördelat på ca 23 000 företag. En skuld som dessutom ökade med 8 miljarder under våren.

- Eftersläpande skatteskulder fortsätter att vara en tickande bomb. Många konkurser utgörs av branscher som fick ekonomiskt stöd under pandemin. I flera stora konkurser vet vi om att bolagen tidigare beviljats anstånd och för bolag som utsatts för kris efter kris blir det svårt att få ekonomin att gå ihop, säger Henrik.

Chapter 1

Stora byggbolag i konkurstoppen

Sju bolag hade över 100 miljoner i omsättning denna månad, varav flera stora byggentreprenörer. Största konkursen var Svensk Entreprenadteknik SET AB som grundades 2002. De hade 324 miljoner i omsättning och ca 30 anställda. En femtedel av alla konkursade bolag i juni var yngre än tre år.

Chapter 1

Antal nya företag fortsätter minska

Nystartade bolag har bromsat in kraftigt och minskat med 20 procent hittills i år. Nyföretagandet är nu på samma nivå som 2019, innan pandemin. Under juni månad registrerades 3 220 nya aktiebolag, en nedgång på 13 procent.

Det är tydligt att vi nu gått in i en oroligare tid med en utmanande lågkonjunktur som gör det svårare för svenska företag att vara lönsamma. Många bolag har tyvärr inte motståndskraft att hålla ut, vilket bidrar till det vi ser nu - rekordhöga konkurstal. Aldrig tidigare har konkurserna varit på en så här hög nivå. Inte ens under pandemin.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Bransch med flest konkurser

Värsta drabbade branscher (ökning per bransch)

Konkurser under juni

Antal konkurser uppdelat per månad och år

10 största konkurserna

Konkurser uppdelat per län

Nya aktiebolag uppdelat per månad

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
 • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

 • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson
 1. Henrik Jacobsson, CEO

  [email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson
 1. Sandra Andersson, Marketing Manager

  [email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?