Konkursstatistik: Lägsta konkurssiffran på 15 år

Aktuell statistik över företagskonkurser | April 2022

3 Min
01/05/2022
Chapter 1

Inledning

På denna sida hittar du månadsvis information gällande konkursstatistik i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på geografi samt månadens största. Vi följer även antalet nya företag.

Summering för april 2022:

  • Under april registrerades 415 aktiebolag i konkurs - lägsta siffran sedan 2007
  • Endast hälften så många företag gick i konkurs jämfört med när pandemin bröt ut
  • Två branscher har det tuffare - inom e-handel och fordonsbranschen ökar konkurserna

415 aktiebolag

försattes i konkurs

11 procent nedgång

på årsbasis

4691 nya företag

startades under april

Chapter 1

Totalt antal konkurser

Klicka på stapeln för att se värdet.

Totalt gick 415 aktiebolag i konkurs i april, jämfört med 423 året innan. Medelvärdet senaste tio åren för samma månad är 551 konkurser, vilket ligger betydligt högre än dagens nivå. För två år sedan när pandemin bröt ut gick hela 803 aktiebolag i konkurs under april. På årsbasis minskar konkurserna med 11 procent.

Klicka på stapeln för att se värdet.

Chapter 1

Överlevnadsgraden är hög

Överlevnadsgraden hos våra företagare runt om i landet fortsätter att vara rekordhög. Vi befinner oss på nivåer som överensstämmer med hur det såg ut 2007, men då fanns hälften så många aktiebolag.


Henrik Jacobsson Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe
Chapter 1

Vissa branscher har det tuffare

E-handelsbranschen 'Postorderhandel och detaljhandel på internet' har hittills i år ökat med 56%, jämfört med januari till april förra året. Detta följt av 'handel med personbilar och lätta motorfordon' som på årsbasis ökat med 36 procent jämfört med förra året.

Vi har analyserat bransch och ser tyvärr en tydlig negativ konkursutveckling inom e-handel och handel med personbilar. Inflationen leder både till att vi konsumerar mindre i kombination med att handeln fått högre inköpspriser. Ju dyrare det blir med varor, desto större blir nu konkurrensen om kunderna.


fortsätter Henrik
VD på Creditsafe
Chapter 1

Topp 10 största konkurser

Shoppingklubben "Campadre" var det största företaget i konkurs, med en omsättning på 271 miljoner enligt senaste bokslutet. Verksamheten har haft en negativ ekonomisk utveckling som förvärrats kraftigt under året till följd av förändrat köpbeteende, köpkraftsminskning samt kriget.

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Klicka på stapeln för att se värdet.

Våra tre storstadsregioner står för majoriteten av alla konkurser, omkring ca 60 procent. På årsbasis minskar konkurserna i Stockholm med 10 procent, Västra Götaland med 13 procent och Skåne med 13 procent.

Chapter 1

Antal nystartade företag

Klicka på punkterna för att se värdet.

Tillväxten av företag är fortsatt hög. Under april månad registreraded 4 691 nya aktiebolag hos Bolagsverket. En minskning mot förra året, men trots det en relativt hög siffra. Totalt finns 714 000 aktiva aktiebolag.

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vad betyder företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Skillnaden på likvidation och konkurs?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du ha statistik skickat till dig? Börja prenumerera redan idag.