Rekordsiffra för konkurser i januari

Konkursstatistik för januari | Publicerad 1 februari 2023

Chapter 1

Summering

Antalet konkurser når ny rekordnivå. 628 aktiebolag försattes i konkurs under årets första månad, vilket är högsta siffran för januari någonsin. Dessutom en ökning på hela 56 procent jämfört med samma månad förra året.

Den konkursstorm som startade under andra halvan av förra året fortsätter. Under januari gick 628 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 402 samma period året innan. Det är en kraftig ökning med 56 procent.

628 aktiebolag

försattes i konkurs

56 procent uppgång

(jämfört med 2022)

1 838 anställda

drabbades

Chapter 1

Detaljhandeln har det fortsatt tufft

Samtliga branscher som ingår i Creditsafes konkursstatistik ökar denna månad. Nästan tio procent av alla konkurser sker inom detaljhandel. För detaljhandeln ökar dessutom konkurserna med 73 procent denna månad, jämfört med januari förra året. Utöver detaljhandel återfinns många av konkurserna hos byggentreprenörer och inom partihandel.

Branscherna med högst procentuell ökning påverkas alla av konsumenternas minskade köpkraft - bilverkstäder (163%), städföretag (133%) och livsmedelsbutiker (120%). Även om det är relativt låga siffror till antalet, så är detta en trend som visade sig även i höstas.

Chapter 1

Örebro och Östergötland ökar mest (samt Skåne och Västra Götaland)

För storstadsregionerna utmärker sig både Skåne (107 procent) och Västra Götaland (95 procent) med enorma konkursökningar.

Geografisk sett står Örebro för störst ökning med 314 procent. En orsak är padelkoncernen WAP (We Are Padel) med säte i Örebro som försatt ytterligare padelhallar i konkurs. Men även utan WAP är uppgången stor i länet. Också Östergötland landar på 286 procent denna månad.

Chapter 1

Största konkurserna inom bygg

Månadens största konkurs är husföretaget "Spacem2 For smart living" i Lidköping med en omsättning på 238 miljoner, följt av "Melander Bygg" i Norrköping med 183 miljoner i omsättning. Fyra företag hade en omsättning på över 100 miljoner.

Chapter 1

3 919 nystartade företag

Antalet nyregistrerade aktiebolag under januari var 3 919, det är 19 procent färre jämfört med samma period förra året. Totalt finns 740 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.

Vi kan konstatera att vi aldrig haft fler konkurser än det vi ser i januari. Det är stigande konkurstal i samtliga branscher i vår statistik. Men också väldigt tydliga utmaningar för företagen som jobbar mot konsumenter, där slår konkurserna nu igenom med full kraft. Min bedömning är att konkurserna bland svenska företag fortsätter stiga i minst ett halvår.


Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Bransherna med flest konkurser till antal

Konkurser under januari 2004-2023

Antal konkurser uppdelat per månad och år

10 största konkurserna denna månad


Konkurser uppdelat per län

Nya aktiebolag uppdelat per månad

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?