Salesforce Business Intelligence | Creditsafe
Salesforce

Integrera kredit- och affärsinformation direkt i Salesforce

Uppdaterad kunddata och tillgång till 365 miljoner företag världen över.

Berika din företagsinformation med korrekt data

Med kopplingen till Salesforce får du tillgång till rapporter på 365 miljoner företag i 160 länder. Det hjälper ditt företag att fatta välgrundande affärsbeslut på aktuell data och automatiskt uppdatera korrekta kunduppgifter.

I Salesforce får du direkt tillgång till en komplett kreditupplysning. Du får bland annat information om företagets rating & limit, flera års bokslut med tillhörande nyckeltal, styrelseinformation samt betalningsanmärkningar. Genom mer djupgående data får ni möjligheten att göra en grundligare analys inom de områden som är viktiga för er. Det hjälper dig att fatta strategiska beslut som kan maximera försäljningen och minimera kreditförluster.

Varför integrera med Salesforce?

Kopplingen mellan Salesforce och Creditsafe ger dig alltid den senast uppdaterade kredit- och affärsinformationen, så att du kan bibehålla en korrekt kunddatabas i alla led. Genom att minimera behovet av manuell inmatning sparar du både tid och undviker onödiga misstag.

Minimera manuella misstag

Berika din kundportfölj

Uppdatera företagsinformation

Undvik föråldrad kunddata

Skapa och uppdatera kundkort

Skapa helt nya register eller uppdatera befintliga poster med korrekt och uppdaterad information.

Få tillgång till affärskritisk data:

Rating

Limit

Internationell rating

Företag

Telefon

Hemsida

Koncern

Anställda

Bransch

Registrering

Förenkla interna processer

Med Salesforce kan du direkt skapa och uppdatera kundkort med kredit- och företagsinformation, det betyder att varken du eller ditt team manuellt behöver leta fram och lägga in informationen.

Du kan kategorisera olika fält, både i nya eller redan befintliga kundkort, med alltifrån företagsadress och andra kontaktuppgifter till finansiell data och rating. Informationen kan användas av flera funktioner, till exempel för att segmentera data eller specificera en målgrupp till en kommande kampanj.  

Vi håller dig uppdaterad kring kritiska förändringar på företag

Creditsafe ger dig en notifiering via skräddarsydda meddelanden när dina kundkort behöver uppdateras, både i Sverige och utlandet.

Med ett stort antal förändringar varje dag är det svårt att hålla sig uppdaterad kring vad som händer med de företag som du gör affärer med. Genom att bevaka dina kontakter får du dagligen notifieringar genom Salesforce, vilket betyder att du har all information samlat på ett och samma ställe.

Du har möjligheten att skapa olika portföljer beroende på hur du väljer att segmentera dina kunder och leverantörer. Inom respektive portfölj kan du anpassa dina notifieringar, vilket betyder att du endast får varningar som är viktiga för dig inom just det segmentet.  

Verifiera dina kunders kreditvärdighet

Situationen för dina kunder kan förändras snabbt - håll dig uppdaterad!

Salesforce Credit Information

Fokus på stabila företag

Datakvalité och analys är kärnan i Creditsafe. Vårt kreditvärderingssystem gör en riskbedömning med högst möjliga precision. Modellerna är objektiva och bygger på en sammanställning av affärsinformation och annan prestationsindikerande information, däribland bokslutsdata och kreditinformation. Med en skala på 1-100 prognostiseras sannolikheten för konkurs. Ju högre rating, desto lägre risk.

Genom Salesforce har du alltid kredit- och affärsinformation nära till hands. Rekommenderade ratingnivåer och limit visas på alla leverantörs- samt kundkort, så att det kan ligga till grund för kommande affärsbeslut.

Full tillgång till kredit- och affärsinformation

Lägg till viktiga uppgifter samtidigt som du får tillgång till fullständiga företagsrapporter.

Vi förstår att det finns många olika funktioner i ett företag, det är därför du genom Salesforce får direkt tillgång till fullständiga kreditupplysningar. Det finns ingen anledning att byta mellan olika system eller logga in via hemsidor, genom en enkel integration finns allt tillgängligt med endast ett knapptryck.

Kreditupplysningar från Creditsafe innehåller information om:

Identifieringsuppgifter

Styrelseinformation

Finansiell data

Förändringshistorik

Koncernstruktur

Betalningsanmärkningar

Inom varje kategori finns det mer djupgående information att ta del utav, så att du får en bättre förståelse för de olika företag som finns världen över.

Är du redo att integrera din data med vår kredit- och affärsinformation?

Vi är betrodda av över 100 000 kunder världen över

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar driftsättningen?

Installationen är enkel och kan utföras av din Salesforce-administratör. Vi förser dig med de nödvändiga filerna samt en installationsguide som stegvis visar installationsprocessen.

Installationen och överföringen av information från vår databas sker vanligtvis inom 2 arbetsdagar. Du väljer själv vilka parametrar som du vill ska svara till dina angivna fält. Du kan även specificera vilka användare som får tillgång till vilken information.

Vilka versioner av Salesforce är Business Intelligence kompatibel med?

Creditsafe’s Business Intelligence är kompatibelt med följande:

- Enterprise
- Performance
- Unlimited
- Developer

Från vilka källor hämtar Creditsafe information?

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från över 8 000 källor världen över. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen.

Exempel på våra källor i Sverige är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.  

Vilken information ingår?

Du får detaljerad tillgång till kredit- och företagsinformation på 365 miljoner företag i över 160 länder. Exempel på vad som ingår är rating & limit, flera års bokslut & nyckeltal, styrelseinformation samt betalningsanmärkningar. Inom varje kategori finns mer djupgående data för dig att ta del utav.