Att tänka på när man gör kreditupplysningar i kristider

5 Min

Nuförtiden gör många företag kreditupplysningar på sina kunder när de vill handla mot faktura. Med den nuvarande krisen och dramatiskt ökade riskerna har det blivit ännu viktigare att ha tydliga riktlinjer, en så kallad kreditpolicy för nya liksom befintliga kunder. 

Här är några tips och råd på HUR du bör tänka och göra:

1. Branschbevakning

Vissa branscher tillhör de hårdast drabbade medans andra inte påverkas alls, det finns även lokala variationer på olika orter. Creditsafe har listat de branscher som vi identifierat som mest utsatta i dagsläget (se längst ned).

a) Med hjälp av listan nedan, se över vilka branscher som just dina kunder tillhör. När du fått denna översikt så kan du använda vår bevakningstjänst och exportera ut alla bevakade företag inklusive bransch.

b) Markera de företag som finns på branschlistan: om ni inte märkt av att de drabbats ännu, kontakta dem och se hur de hanterar situationen.

c) Addera övriga branscher eller företag som ni vet har drabbats.

d) Importera de markerade företagen till en egen bevakningsportfölj (”Corona-listan”)

e) Ställ in filtret på vilka förändringar du vill ha för just dessa kunder. Är du osäker, ta med alla förändringar, så missar du inte viktig information.

 

2. Ratingtrend

Även om ratingen signalerar hur stor risken är för att ett företag skall bli insolvent, så är det förändringen av rating (trenden, dvs om ratingen ökar eller minskar) som ger den viktigaste signalen i orostider. Myndighetsinformation har en viss fördröjning, men även mindre förändringar, som signalerar ökad risk är i detta läge viktigt.

Om ett företag har liten risk enligt scorekorten och inte tillhör någon högriskbransch samtidigt beställer och betalar normalt, så kan man förlita sig på den nuvarande ratingen. De företag som löper störst risk är de som hade det tufft redan innan krisen, de har ofta ingen uthållighet och väljer i många fall att ge upp.

 

3. Limit

Begränsa maxlimiten för kunderna! Var noga med att utestående belopp betalas innan kunderna beställer mer. Tillhör kunden en riskbransch eller har halverat personalstyrkan, så bör limiten begränsas kraftigt likaså betalningsvillkoren.

 

 

4. Riskkontroll

Har de inträffat några förändringar i styrelsen, företagsnamnet, bransch eller adressen senaste tiden? Har företrädarna problem i några andra av sina företag, detta bör också observeras.

 

5. Antal förfrågningar

Var uppmärksam på om en kund plötsligt blir omfrågad betydligt oftare än normalt, då kan detta vara en indikation på att andra leverantörer inte fått betalt.

 

6. Bolagsengamang hos styrelsemedlemmarna

Var observant på om styrelsemedlemmarna har problem i några av sina andra bolag, eller om de väljer att starta upp nya verksamheter för att hantera en besvärlig situation. Detta är en varningssignal och du som leverantör kan få ta smällen på uteblivna betalningar.

 

7. Inrapporterad Arbetsgivaravgift

Genom att jämföra den senaste månaden med månaderna dessförinnan eller samma period året innan, kan du få en signal på om det genomförts några större personalminskningar. Då lär kundens beställningar också minska, annars kan det vara en förhöjd risk.

 

8. Likviditeten

Även om bokslutsuppgifterna är gamla, så säger de en hel del, framförallt om hur väl rustat företaget står för en akut kris. Tänk på att en likviditet under 100% alltid bör undersökas närmare.

 

9. 3D ledger

3D ledger, är en tjänst där de som rapporter in sin kundreskontra kan se sina kunders betalmönster och hur det förhåller sig till Creditsafes olika riskintervall men även till hur dessa företag betalar till andra.

 

10. Payment Data

Här kan man se hur ett företag har betalat sina tidigare fakturor samt om det finns fakturor som ännu ej är betalda och hur försenade de är.

 

11. Analysera er egen interna data

Leta avvikelser! Vilka kunder har inte betalat som de brukar? Kontakta dem omedelbart, deras problem blir snabbt era egna, gör upp en betalplan för att hjälpa dem.

Sätt upp rutiner för att göra en genomgång vecko-/månadsvis. Ju tidigare du börjar, desto snabbare får du en realistisk bild av hur det ser ut och får tid att agera för att skydda din egen verksamhet på bästa sätt.

 

Kontakta oss gärna på 031-725 50 10 eller [email protected] om du vill ha hjälp. Vi pratar med hundratals företag varje vecka och delar gärna med sig oss om hur andra har agerat.

 

* Extra utsatta branscher

* Branschurvalet baseras dels på konkursstatistik samt mediabevakning och förändras löpande. Detta urval skall endast ses som en indikator, då ett företag kan tillhöra en viss bransch men i huvudsak bedriva annan verksamhet, vilket gör branschtillhörigheten missvisande.

Behöver du hjälp eller tips? Tveka inte att höra av dig till oss, vi hjälper gärna till.

031-725 50 10
[email protected]

 

Personalen på Creditsafe