6 178 svenska företag i konkurs under 2018

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 2 januari 2019

6 178 svenska företag i konkurs under 2018

Idag presenterar vi helårssiffror för konkursåret 2018. Totalt gick 6 178 företag i graven. Det är en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Antalet anställda som berördes av konkurserna ökade med hela 18 procent – detta då 17 841 personer drabbades. Dessutom är det första gången på fem år som konkurserna nu ökar i alla tre storstadsregioner samtidigt.

Efter fem år av låga konkursnivåer har konkurserna i hela Sverige nu vänt uppåt – det är slutsatsen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar helårssiffror för konkursåret 2018. Totalt gick 6 178 aktiebolag i konkurs under året vilket kan jämföras med 5 574 året innan. Konkurserna har ökat varje månad de senaste sju månaderna detta år. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 846, en differens på 332 konkurser mot årets siffra.

– När vi summerar konkursåret 2018 så är det dyster läsning. Efter ett stabilt första halvår, ökade konkurserna markant under sommaren, en negativ utveckling som fortsatt under hela hösten. Det trendbrott som vi noterade i juli var starten på flera månader med dramatiska ökningar. Tyvärr är vår prognos att uppgången håller i sig även under 2019, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Majoriteten av aktiebolagskonkurserna inträffade i de tre storstadsregionerna och en tredjedel ägde rum i Stockholms län (2 124). Alla tre storstadsregioner uppvisar en procentuell ökning av företagskonkurser, något som inte inträffat sedan 2013.

- Denna trend tillsammans med det faktum att det är många större bolag sett till både omsättning och flera antal anställda, gör att vi inte ser något tecken på att konkurserna kommer att minska i antal framöver, fortsätter Henrik Jacobsson.

Årets största konkurs blev flygbolaget NextJet i Stockholms län. NextJet Sverige AB och dotterbolaget NextJet Aktiebolag hade en samlad omsättning på 858 miljoner och 211 anställda. Även Ecotrans Kontinent AB (556 miljoner), Mårtenssons Bil i Hörby AB (543 miljoner) och Segerström & Svensson AB (467 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Totalt är det 24 företag med över 100 miljoner i omsättning som gått i konkurs.

En av de mest omskrivna konkurserna under året är det danska moderbolaget Top-Toy, en större konkurs som även påverkade samtliga BR-Leksaker och Toys "R" Us butiker och anställa i Sverige. Koncernen har endast en filial i Sverige och listas därmed inte med bland de 10 största aktiebolagskonkurserna.

Verkstadsföretaget Segerström & Svensson med sina 283 anställda var också en av de största arbetsgivare som försatts i konkurs. Detta tillsammans med arbetsförmedlingens leverantör, Radix Kompetens AB, där 297 anställda drabbades. Samtliga konkurser under året har berört 17 841 anställda. Jämfört med förra årets siffra på 15 112 anställda – så är det en ökning med 18 procent.

Konkurserna ökade i 15 av 21 län. Störst ökning noterades i Örebro (40%), Södermanland (25%) och Västra Götaland (16%). Länen med positiv utveckling och som går mot strömmen med minskat antal konkurser är Gotland (-55%), Jämtland (-18%), Västmanland (-9%), Jönköping (-8%), Blekinge (-2%) och Gävleborg (-1%).

Under december och årets sista månad registrerades 419 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 417 i december förra året. Även om ökningen denna månad var svag, försattes flera stora företag i konkurs. Den största konkursen under december blev ståltillverkaren Scana Steel Björneborg AB med en omsättning på 424 miljoner enligt senaste bokslutet. Detta följdes av byggföretaget Rosento Bygg & Material AB med 232 miljoner i omsättning.

När vi summerar konkursåret 2018 så är det dyster läsning. Efter ett stabilt första halvår, ökade konkurserna markant under sommaren, en negativ utveckling som fortsatt under hela hösten. Det trendbrott som vi noterade i juli var starten på flera månader med dramatiska ökningar. Tyvärr är vår prognos att uppgången håller i sig även under 2019.

säger Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe
Denna trend tillsammans med det faktum att det är många större bolag sett till både omsättning och flera antal anställda, gör att vi inte ser något tecken på att konkurserna kommer att minska i antal framöver.

fortsätter Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Konkursstatistik företag 2018 konkurser


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län - helåret 2018

December
2018
December
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 2
3
63
64
-2%
Dalarna 7
14
156 146
7%
Gotland 2
3
15
33
-55%
Gävleborg 13
12
150
152
-1%
Halland 7
11
141
127
11%
Jämtland 2
1
50
61
-18%
Jönköping 13
20
140
153
-8%
Kalmar 6
5
100
88
14%
Kronoberg 5
7
85
79
8%
Norrbotten 7
6
122
119
3%
Skåne 67
73
867
812
7%
Stockholm 139
125
2 124
1 878
13%
Södermanland 13
9
168
134
25%
Uppsala 10
17
219
192
14%
Värmland 8
12
125
118
6%
Västerbotten 2
7
117
104
13%
Västernorrland 7
9
116
111
5%
Västmanland 11
9
121
133
-9%
Västra Götaland 69
53
858
738
16%
Örebro 11
7
184
133
40%
Östergötland 18
13
191
166
15%
Ej definerat 0
1
66
35
Totalt 419 417 6 178 5 574 11%


10 största aktiebolagskonkurserna under helåret 2018 - omsättning

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Nextjet Sverige AB
566 557
61
STOCKHOLM-ARLANDA
2. Ecotrans Kontinent AB
556 580
55
MALMÖ
3.
Mårtenssons Bil i Hörby AB
543 540
83
HÖRBY
4.
Segerström & Svensson AB
467 312
283
ESKILSTUNA
5.
Scana Steel Björneborg AB
424 189
194
BJÖRNEBORG
6.
VA Components i Hässleholm AB
306 088
82
HÄSSLEHOLM
7. NextJet Aktiebolag
291 339
150
STOCKHOLM-ARLANDA
8.
Swedish Tobaksgrossisten AB
269 054
4
MALMÖ
9.
Johnsson & Almén Entreprenad AB
242 913
40
NORRKÖPING
10.
Rosenta Bygg & Material AB
232 256
85
ÅKERSBERGA


10 största arbetsgivarna i konkurs under helåret 2018 - anställda

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Radix Kompetens AB
177 142
297
MALMÖ
2. Segerström & Svensson AB
467 312
283
ESKILSTUNA
3.
Miroi AB
160 771
238
GÖTEBORG
4.
Scana Steel Björneborg AB 424 189
194
BJÖRNEBORG
5.
Bafob AB
155 255
174
BROMMA
6.
NextJet Aktiebolag
291 339
150
STOCKHOLM-ARLANDA
7. Svensk Miljöinstallation AB
61 688
140
STOCKHOLM
8.
Gallerix AB
99 688
128
UPPSALA
9.
Laniakea Hem AB
53 948
121
STOCKHOLM
10.
Hubbr Contact Center AB
46 555
105
UPPSALA

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistik skickad via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.