Konkurserna ökade med 3 procent i april

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 2 maj 2019

Konkurserna ökade med 3 procent i april

Företagskonkurserna under april landade på 517 aktiebolag, en ökning på tre procent. Det är flera stora företag och väletablerade varumärken som gått i graven. Största konkurserna denna månad är modekedjan JC Sverige AB, telefoniföretaget Dialect samt ett av Skånes största taxibolag, Ringduve Taxi. Totalt drabbades 2 283 anställda när deras arbetsgivare försattes i konkurs - en ökning med 64 procent.

Konkurserna fortsätter att öka. Under april registrerades 517 svenska aktiebolag i konkurs, vilket är ökning med tre procent jämfört med samma period i fjol. På årsbasis har konkurserna ökat med fem procent. Totalt har konkurserna ökat under 11 månader i rad.

Den genomsnittliga omsättningen på de 517 konkursade företagen denna månad är åtta miljoner. Det är en ökning med 30% jämfört med samma månad förra året, men en fördubbling sett till en vanlig månad.

Den största konkursen i april är modekedjan JC Sverige AB. De hade en samlad omsättning på 660 miljoner och konkursen drabbar över 200 anställda. JC har länge haft ekonomiskt problem och inledde senast i februari en misslyckad företagsrekonstruktion. Konkursen innebär att ett 30-tal butiker stängs.

Ytterligare en stor konkurs denna månad är IT- och telefoniföretaget Dialect. Totalt är det två bolag i koncernen som försatts i konkurs - Dialect Sverige AB med en omsättning på 312 miljoner kronor och Dialect AB med 56 miljoner i omsättning enligt senaste bokslutet. Dessutom har ett av Skånes största taxibolag, Ringduve Taxi Beställningscentral, försatts i konkurs denna månad. Bolaget hade bland annat avtal med Region Skåne för sjukresor och färdtjänst.

Månadens tre största konkurser var även stora arbetsgivare. Totalt drabbades 2 281 anställda av konkurser denna månad, en ökning med hela 64 procent.

Geografiskt sett ökar konkurserna i 12 län hittills i år. Störst procentuell ökning finns på Gotland (50%), i Blekinge (39%) och Södermanland (32%). Stockholm fortsätter att uppvisa kraftiga ökningar, från 599 till 726 konkurser. En ökning med 21 procent på årsbasis. Både i Västra Götaland (-4%) och Skåne (-16%) minskar konkurserna.

Precis som förra månaden utmärker sig april som en månad med stora och väletablerade företag som nu gått i graven. Det är en dyster utveckling att omsättningen på de konkursade bolagen är så pass hög – det betyder att större företag har fått svårare att överleva.

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Konkurser aktiebolag april


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

April
2019
April
2018
Årsbasis
2019
Årsbasis
2018
Skillnad
%
Blekinge 5
4
25
18
39%
Dalarna 10
14
51
50
2%
Gotland 0
0
6
4
50%
Gävleborg 13
8
38
34
12%
Halland 12
9
54
43
26%
Jämtland 4
4
22
17
29%
Jönköping 13
14
55
46
20%
Kalmar 15
6
42
42
0%
Kronoberg 5
3
26
21
24%
Norrbotten 7
10
26
41
-37%
Skåne 64
90 
261 314
-16%
Stockholm 200
162
726
599
21%
Södermanland 15
13
54
41
32%
Uppsala 19
24
77
71
8%
Värmland 7
13
32
53
-40%
Västerbotten 8
10
34
35
-3%
Västernorrland 8
11
38
43
-12%
Västmanland 11
7
41
40
3%
Västra Götaland 60
79
257
268
-4%
Örebro 16
9
58
61 -5%
Östergötland 15
13
60
60
0%
Ej definerat 10
1
25
8
Totalt 517 504 2 010 1 909 5%


10 största aktiebolagskonkurserna under april 2019

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. JC Sverige AB
660 233
233
STOCKHOLM
2. Dialect Sverige AB
312 281
134
STRÄNGNÄS
3. Ringduve Taxi Beställningscentral AB 82 025
150
SKURUP
4.
Betonglarsson AB
79 442
56
KUNGSÄNGEN
5. TidaTrans i VG AB 74 609 45
HJO
6.
Norrorts Åkeri AB 67 803
38
VALLENTUNA
7. Älö Trä AB 61 767
37
VIMMERBY
8.
Dialect AB
56 389
24
SOLNA
9.
DEKÅ Byggrenoveringar AB
52 860
18
STOCKHOLM
10. Balderkliniken AB
46 332
38
ÅMÅL

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.