562 aktiebolag i konkurs i november – minskning med 3 procent

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 2 december 2019

562 aktiebolag i konkurs i november – minskning med 3 procent

I november minskade antalet konkurser med tre procent. Totalt registrerades 562 företag i konkurs, vilket kan jämföras med 579 förra året. Byggbolag har det fortsatt tufft, bland de tio största konkurserna denna månad är sex stycken inom bygg. Två län drabbas extra hårt av månadens konkurser, totalt förlorar 333 anställda i Dalarna och Östergötland sina jobb.

Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen beräknas bli 7 000 färre under 2020 jämfört med 2019, från 352 000 anställda till 345 000 skriver Sveriges Byggindustrier i sin stora konjunkturprognos över bygginvesteringarna i bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler.

Bygg- och anläggningsbranschen har haft det tufft i år. Drygt 1 100 företag har gått i konkurs, en ökning med 4 % jämfört med samma period förra året, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

 

Ett av Dalarnas största byggbolag i konkurs – 90-tal anställda berörs

Erlandssons Bygg i Dalarna har fått en stämning från en baltisk husleverantör kopplat till husbyggarprojektet Timber Heights i Sälen som kontrakterades så sent som i maj i år. Nu försätts Erlandssons Bygg i Dalarna i konkurs.

Ägare till Erlandssons Bygg i Dalarna är Erlandsson Bygg i Sverige, en expansiv västsvensk företagskoncern med 75 bolag i Sverige och huvudkontor i Göteborg. Tomas Erlandson, delägare och vd för det familjeägda företaget Erlandsson Bygg i Sverige, är noga med att påpeka att konkursen enbart berör Erlandsson Bygg i Dalarna.

Erlandsson Bygg i Dalarna omsatte 363 miljoner kronor.

Tryckpressarna har slutat att rulla

Anrika tryckeriet Strands grafiska i Norden AB startade sin verksamhet 1932 i Lindesberg. I oktober 2018 påbörjades en företagsrekonstruktion då företaget inte klarade av att betala sina skulder, nu drygt ett år senare så är konkurs ett faktum och deras tryckpressar har slutat att rulla. Företaget omsatte 56 miljoner och 45 anställda drabbas.

Tryckeribranschen har de senaste 15 åren genomgått en stor strukturomvandling. Vid sekelskiftet fanns cirka 5 000 tryckerier i landet som omsatte ett par miljoner eller mer. I dag finns cirka 300 tryckerier.

Konkurser slår hårt mot mindre orter

Under november har 1 414 anställda blivit av med sitt jobb. Två län drabbades extra hårt av varsel, i Östergötland miste 195 personer sina jobb och i Dalarna 138 stycken.

Ofta drabbas en mindre ort hårt om ett eller flera stora företag går i konkurs, det handlar inte bara om de som jobbar på det konkursade företaget utan det slår även hårt mot andra företag så som underleverantörer, handel och så vidare, säger Henrik Jacobsson.

Bygg- och anläggningsbranschen har haft det tufft i år. Drygt 1 100 företag har gått i konkurs, en ökning med 4 % jämfört med samma period förra året

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Konkursstatistik oktober 2019


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

November
2019
November
2018
Årsbasis
2019
Årsbasis
2018
Skillnad
%
Blekinge 6 13 62 66 -6%
Dalarna 11 11 118 148        
-20%
Gotland 6 2 21 13         
62%
Gävleborg 8 14        
128 138 
-7%
Halland 13 15           
132 136    
-3%
Jämtland 5 4 59 49 
20%
Jönköping 14 17    
150 132     
14%
Kalmar 9 9 120 95    
26%
Kronoberg 7 16 67 80 -16%
Norrbotten 10 10 91 119 -24%
Skåne 83 87 791 808 -2%
Stockholm 201 186 2 119 1 987
7%
Södermanland 8 22 132 158        
-16%
Uppsala 19 16        
197 209 -6%
Värmland 10 4 114 119 -4%
Västerbotten 12 16 107 126 
-15%
Västernorrland 12 10 107 110 -3%
Västmanland 5
131 111 18%
Västra Götaland 77 86 777
789  
-2%
Örebro 19 16 152 173 
-12%
Östergötland 23 17 175
172 %
Ej definierat 4 1 38 21
Totalt 562 579 5 788
5 759
1%


10 största aktiebolagskonkurserna under november 2019

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. Erlandsson Bygg i Dalarna AB
363 310 91  
LUDVIKA  
2. Dick M Jagdell Bygg i Ulricehamn AB 224 405 20  
ULRICEHAMN
3. Byggarna i Falun Mikael Lusth AB
139 586 38  
FALUN
4.
ByggLigan AB
91 516 95 NORRKÖPING
5. Ödeshögs Mekaniska Aktiebolag
83 406 60  
ÖDESHÖG  
6.
BrandSome AB
73 799 30 UDDEVALLA
7. Strand´s Grafiska i Norden Aktiebolag 56 821 45       
LINDESBERG
8.
Kurt Larssons Åkeri Aktiebolag 56 642 1 ULRICEHAMN
9.
Norrbottens Entreprenörspartner AB 43 687 15 KIRUNA
10. Svenska Kvalitetsbyggnationer AB 37 916 0 SPÅNGA

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.