Konkurserna återigen på lägsta nivån sedan 2007

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 1 november 2021

Konkurserna återigen på lägsta nivån sedan 2007 - går mot ett rekordlågt konkursår

Trots 20 månader av pandemi så har konkurserna i Sverige aldrig varit på en lägre nivå. Denna månad gick 435 aktiebolag i konkurs. Senast vi hade så få konkurser under oktober var 2007 - men sen dess har antalet aktiebolag nästan fördubblats. Anmärkningsvärt är även att minst 20 av de 30 största konkurserna hittills i år har kopplingar till en omfattande momsbedrägerihärva, där uppskattningsvis över 200 företag ingår.

Konkurser under oktober senaste 10 åren

Konkurs oktober

Antal konkurser per månad 2019-2021

Konkurser oktober aktiebolag

Förra månaden stod för ett väntat trendbrott och en kraftig uppgång. Det var första gången konkurserna ökade under 2021. Trots detta visar oktober återigen att det fortsatt är extremt få företag som försätts i konkurs. Totalt gick 435 aktiebolag i konkurs denna månad, en minskning med åtta procent jämfört med samma månad i fjol och hela 35 procent färre konkurser jämfört med oktober innan pandemin.

- Vi har nästan 700 000 verksamma aktiebolag i Sverige och idag är det en ytterst liten andel av dessa som går i konkurs, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Varje månad granskar Creditsafe de största konkurserna. Ett växande problem är mängden företag med manipulerade omsättningar. Hittills i år kan 20 av de 30 största konkurserna kopplas till ett omfattande momsbedrägeri. Skulderna till Skatteverket är på miljardbelopp och flera experter har beskrivit detta som den största bedrägerihärvan som drabbat Sverige.

- Dessa bedrägerier bygger på momskaruseller där det krävs stora mängder så kallade "bufferföretag". Det innebär att flera aktiebolag har köpt och sålt samma vara eller tjänst, en omsättning på en miljard i tio bolag kan i själva verket vara samma varuparti värt 200 miljoner som snurrat fem gånger vardera. Vi uppskattar att över 200 aktiebolag ingår i denna momshärva, berättar Anders Björkenheim, bedrägeriexpert på Accessus.

- Jag har följt konkursstatistiken under många år och 2019 var det endast tre bolag på topplistan som var bedrägeri. Då med uppblåsta årsredovisningar som inte baserade sig i någon verklig omsättning och med syftet att få ett gott kreditbetyg och enklare kunna genomföra kreditbedrägerier, fortsätter Anders.

Under senaste månaden registrerades 5 335 nya aktiebolag. Visserligen fem procent färre jämfört med rekordåret 2020, då många tog beslutet att starta eget. Men jämfört med samma period innan pandemin är antalet företag som startas fortfarande långt över det normala med en ökning på 23 procent i oktober.

Största legitima konkursen under oktober månad är Elbolaget A&T AB i Kalmar, som enligt senaste bokslutet hade en omsättning på 170 miljoner och 68 anställda. De är även största arbetsgivaren denna månaden. IT-företaget Dynamic Precision Sverige AB med 109 miljoner i omsättning är ytterligare en stor konkurs, som efter att ha förlorat en tvist i domstol nu tvingas gå i graven.

Medelomsättningen för alla konkursade företag var 4,4 miljoner och totalt drabbades 1006 anställda.

Observera att Creditsafe inte omnämner företag som är misstänkta bedrägeri. Denna månad har tre företag på topplistan exkluderats, där två av bolagen enligt Skatteverket är en del av denna momshärva. Företagen ingår fortfarande i statistiken, men omnämns alltså inte.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Aktiebolagskonkurser uppdelat per län

10 största konkurserna under oktober 2021

Observera att Creditsafe inte omnämner företagen som är misstänkta bedrägeri. Denna månad har tre företag på topplistan exkluderats, där två av bolagen enligt Skatteverket är en del av denna momshärva.

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.