Konkurserna minskar med 22 procent första halvåret

Creditsafe konkursstatistik

Sammanlagt registrerades 2 968 aktiebolag i konkurs under årets första sex månader.

Konkursstatistik publicerad 1 juli 2021

Konkurserna minskar med 22 procent första halvåret

Konkursläget summerat första halvåret är optimistisk läsning. Antalet konkurser har minskat alla månader hittills i år och jämfört med samma period förra året är nedgången hela 22 procent. Sverige befinner sig på de lägsta konkursnivåerna sedan 2016. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Konkurserna har nu minskat alla årets månader. Sammanlagt registrerades 2 968 aktiebolag i konkurs under första sex månaderna, jämfört med 3 804 samma period förra året. Medelomsättningen på företagen var 7,5 miljoner. Även antalet personer som förlorade sina arbeten till följd av konkurserna är lägsta på många år, totalt 7 286 anställda – jämfört med förra året en minskning med hela 45 procent.

- Det är väldigt glädjande konkurssiffror när vi summerar första halvåret. Släppta restriktioner tillsammans med pågående vaccinering innebär att samhället kan öppna upp mer och förhoppningsvis även att krisdrabbade branscher kan komma igång ordentligt igen, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


I de tre storstadsregionerna
– Stockholm, Västra Götaland och Skåne – är utvecklingen fortsatt ljus. För Stockholm minskade antalet konkurser med 20 procent baserat på första halvåret (1 069 konkurser), Västra Götaland med 20 procent (422 konkurser) och för Skåne var minskningen hela 29 procent (405 konkurser). Endast två av landets 21 län går mot strömmen, resterande uppvisar en stadigt nedåtgående trend.

Minskningstakten för juni är lägre än tidigare månader, endast en procent. Totalt var det 580 aktiebolag som gick i konkurs, jämfört med 587 samma månad förra året. Majoriteten var mindre aktiebolag.

- Erfarenhetsmässigt vet vi att det är lägre aktivitet under sommaren. Det återstår att se om nedgången håller i sig under semestern, eller om vi är på väg att se ett trendbrott och ytterligare en konkursvåg i spåren av pandemin, fortsätter Henrik.


Den enda riktigt stora konkursen
denna månad är Tenhults Pressgjuteri AB i Jönköping. Företaget har funnits sedan 1949. Enligt senaste bokslutet omsatte de 163 miljoner och deras 90 anställda berörs av konkursen. Konkursen sägs vara ett indirekt resultat av att kunderna i fordonsbranschen dragit ner på sin produktion.

Under första halvåret startades 29 343 nya aktiebolag i Sverige, jämfört med 26 719 förra året. Det är en ökning med 10 procent.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Aktiebolagskonkurser uppdelat per län

10 största konkurserna under juni 2021

Creditsafe har exkluderat två aktiebolag på topplistan på grund av misstänkt företagsbedrägeri. De är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte som månadens största.

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.