Kraftig minskning av konkurser första kvartalet

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 1 april 2021

Kraftig minskning av konkurser första kvartalet - nedgång på 15 procent

Konkursutvecklingen under årets första kvartal visar på en minskning med 15 procent. Det betyder att konkurserna har minskat alla tre månader detta året - januari, februari och mars. Totalt har 1 477 aktiebolag försatts i konkurs denna period, jämfört med 1 743 året innan. Det är en kraftigt nedgång ett år in i Coronapandemin. Konkurserna minskar dessutom i samtliga storstadsregioner – bäst går det för Skåne med en nedgång på 32 procent.

Även mars blev en månad där konkurserna minskar. Senaste månaden gick 561 aktiebolag i konkurs i Sverige – en minskning på 17 procent jämfört med samma period förra året. Detta ska dock ses i jämförelse av höga konkurstal i inledningen av pandemin. Sett ur ett längre tidsperspektiv är medelvärdet för en marsmånad senaste tio åren 545 konkurser. Det betyder att konkurserna denna månad ligger på ungefär samma nivå som innan pandemin.

- Vi hade en konkurslavin under mars-april förra året, där många företag som varit hårt pressade länge blev tvingade att ge upp. Förmodligen på grund av att marginalerna för överlevnad redan innan var små – pandemin blev den sista dödsstöten, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

- Dock avtog den trenden snabbt och vi har månad för månad sett sjunkande konkurstal. Även i våra grannländer och stora delar av Europa minskar konkurserna under pågående pandemi. Vi ser samma mönster och tyvärr samma osäkerhet inför den dagen stödpaket och åtgärder lättas upp, fortsätter Henrik Jacobsson.


Storstadsregionerna visar en positiv trend

Summerat första kvartalet minskar konkurserna i 14 av 21 län, däribland alla storstadsregioner. Dessa regioner visar dessutom upp starka nedåtgående siffror - Stockholm (-13%), Västra Götaland (-12%) och Skåne (-32%). Störst procentuell minskning finns i Norrbotten (-41%) och Jönköping (-40%).

Byggbranschen drabbades hårt denna månad

De fyra största konkurserna denna månad är alla inom byggbranschen. Största konkursade företaget sett till omsättning är byggentreprenadbolaget Constrera AB i Täby. Enligt senaste bokslutet hade de en omsättning på 420 miljoner och 20 anställda. Även Noctor Bygg AB, Jöta EL AB och TS Byggkoncept AB är alla större byggföretag som försatts i konkurs denna månad.

Den största arbetsgivaren som gått i konkurs var Make Up Shop Sweden AB (inklusive moderbolaget Make Up Store AB) med sina totalt 63 anställda. Ytterligare en stor arbetsgivare var Telecomsales Söderort AB i Högersten med 54 anställda.

Färre nya företag startas i hela landet

Sett till hela första kvartalet så minskade nyföretagande med fyra procent. Det registrerades 15 310 nya aktiebolag mellan januari till mars detta året, vilket kan jämföras med 15 991 samma period året innan.

Vi hade en konkurslavin under mars-april förra året, där många företag som varit hårt pressade länge blev tvingade att ge upp. Förmodligen på grund av att marginalerna för överlevnad redan innan var små – pandemin blev den sista dödsstöten. Dock avtog den trenden snabbt och vi har månad för månad sett sjunkande konkurstal. Även i våra grannländer och stora delar av Europa minskar konkurserna under pågående pandemi. Vi ser samma mönster och tyvärr samma osäkerhet inför den dagen stödpaket och åtgärder lättas upp.

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

FOTNOT: Creditsafe har exkluderat tre aktiebolag på listan över månadens största konkurser på grund av misstänkt företagsbedrägeri.

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Aktiebolagskonkurser uppdelat per län

10 största aktiebolagskonkurserna under mars 2021

FOTNOT: Creditsafe har exkluderat tre aktiebolag på listan över månadens största konkurser på grund av misstänkt företagsbedrägeri. Dessa företag är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte som månadens största då deras omsättning inte stämmer överens med verkligheten.

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.