Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H&M

Pressmeddelande

19 oktober 2016

Kammarrätten upphäver varning och sanktionsavgift för H&M

Idag meddelade Kammarrätten i Göteborg dom i målet mellan Konsumentverket och H&M. Kammarrätten anser att de uppgifter om konsumenters ekonomiska förhållanden som H&M har använt i sin kreditprövning är tillräckliga - och upphäver därför Konsumentverkets beslut om varning och sanktionsavgift på miljonbelopp.

Bakgrunden är H&M:s kreditprövning i samband med köp av deras varor, där krediterna löper med ränta. Konsumentverket ansåg att H&M i sin kreditprövning utöver kreditupplysning och statistisk analys även skulle hämta in uppgifter om aktuell inkomst, utgifter och övriga krediter från konsumenten själv och krävde åtta miljoner kronor i sanktionsavgift. Även Förvaltningsrätten gick på Konsumentverkets linje men sänkte sanktionsavgiften.

Idag kom domen i Kammarrätten
och H&M går segrande ur striden. Därmed slipper H&M betala böter för vad Konsumentverket ansåg vara slarviga kreditprövningar. H&M behöver inte inhämta information direkt från konsumenten, utan det anses tillräckligt med kreditupplysningsinformation tillsammans med övrig information som finns tillhanda.

Nedan går att läsa på Kammarrättens hemsida:

Kammarrätten konstaterar att lagstiftningen inte anger vilka uppgifter som måste hämtas in eller att det måste göras direkt från konsumenten. Det väsentliga är att det är fråga om tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Enligt kammarrätten har det inte kommit fram något annat än att H & M har som utgångspunkt att driva en seriös kreditgivning. Bolaget har låga kreditförluster och få inkassoärenden. Kreditgivningen avser låga belopp och den rör finansiering av köp av bolagets egna produkter, som ingår i konsumenternas normala levnadskostnader. Kammarrätten anser sammanfattningsvis att de uppgifter som H & M hämtat in om konsumentens ekonomiska förhållanden är tillräckliga och att bolaget därför inte har brutit mot konsumentkreditlagen vid sin kreditprövning. Kammarrätten upphäver därför beslutet om varning och sanktionsavgift.

För ytterligare information:

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Krister Jonsson, CEO

[email protected] · 070-628 08 99

Vill du få statistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken helt gratis.