Näst högsta konkurssiffran någonsin - historiskt många företag i konkurs!

Månadsvis konkursstatistik

Publicerad 1 december 2022

Chapter 1

Summering

Konkurserna bland svenska företag fortsätter öka lavinartat. Under november registrerades 774 aktiebolag i konkurs, en ökning med 35 procent. Bara en gång tidigare har en månad haft över 700 konkurser – vilket betyder att detta går till historien som den näst högsta noteringen någonsin.

Sedan Creditsafe började sina mätningarna 1999 och är det endast april 2020, vid pandemins inledning, som det noterats en högre siffra för en enskild månad.

När vi summerar konkurssiffrorna för november är det dyster läsning. Totalt gick 774 aktiebolag i konkurs, jämfört med 575 året innan. Detta är fjärde månaden i rad med stor ökning. Efter sommaren har konkurserna ökat med totalt 31 procent.

- Aldrig tidigare har vi sett så här många konkurser i november. Med tanke på det försämrade marknadsläge som vi befinner oss i ser prognosen mörk ut. Elstödet till företagen verkar dessutom dröja, vilket kommer påverka chansen till överlevnad. Lägg där till företagens växande miljardskuld till Skatteverket med eftersläpande skatteskulder från pandemin. Det kommer tyvärr bli en utmanande vinter för många företagare, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Branscherna där konkurserna ökat mest hittills i år e-handel, bilverkstäder, livsmedelsaffärer, byggentreprenörer och restaurang. Dessutom har mängder med sporthallar och sportaffärer gått i konkurs under 2022, betydligt fler än tidigare. Städbranschen hade det tufft denna månad med en ökning på 250 procent, 14 konkurser jämfört med fyra, även om det visserligen är mindre jämförelsetal.

- De drabbade branscherna visar återigen på att det är hushållens plånböcker som kommer avgöra företagens öde. Hushållen är dessutom mer räntekänsliga – vilket betyder att företag som är beroende av konsumenters köpkraft kommer ha det tuffast, säger Henrik Jacobsson.

Majoriteten av månadens alla konkurser var små eller medelstora företag. På listan över månadens största konkurser finns endast ett företag med över 100 miljoner i omsättning - det var livsmedelsföretaget Glädje Grön i Hallarna AB som specialiserat sig på etnisk mat. Flest anställda hade åkeriet NorrTra AB (tidigare Ripro AB) med sina 133 medarbetare.

Geografiskt sett ökar konkurserna i 17 av 21 län under november. I Västra Götaland ökar konkurser med hela 86 procent denna månad. Även Örebro sticker ut med sina 167 procent i november. Sett till helåret är det även i Örebro som konkurserna ökat mest med sina 42 procent, följt av Östergötland på 36 procent.

Antalet nystartade aktiebolag landade på 4 957 i november, en relativt hög siffra men trots detta en minskning med 21 procent jämfört med samma period förra året. Just nu finns ca 734 000 aktiebolag i Sverige.

Chapter 1

Branscherna som ökar mest YTD

  • E-handel 50%
  • Bilserviceverkstäder 37%
  • Livsmedelsbutiker 30%
  • Byggentreprenörer 26%
  • Restauranger 18%
Chapter 1

Konkurser under november

Chapter 1

Statistik senaste tre åren

Chapter 1

10 största konkurserna

Ladda ner alla konkurser ...

Samtliga aktiebolag i konkurs denna månaden.

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Nystartade aktiebolag

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor och svar om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?