Upphandlingsintyg

Beställ ett upphandlingsintyg för att styrka din kreditvärdighet i upphandling

Vi hjälper vi dig med rating och gratis upphandlingsintyg

Intyga din kreditvärdighet vid upphandlingar

Om du ska vara med i en upphandling är det vanligt att du måste intyga din kreditvärdighet och ibland även bifoga din kreditupplysning. Att du är kreditvärdig är oftast ett skallkrav för att göra affärer med dig.  

Vad innebär offentlig upphandling?

Syftet med en offentlig upphandling är att säkerställa dels att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt lika, men även säkerställa att skattepengar går till rätt aktörer på marknaden. En offentlig upphandling är en inköpsprocess av produkter och tjänster i offentlig sektor. Denna inköpsprocess regleras av regler och lagar, däribland lagen om offentlig upphandling.


Önskar du ett upphandlingsintyg?

Behöver du intyga att du är kreditvärdig i samband med en upphandling? För att få ett dagsfärskt upphandlingsintyg kostnadsfritt med information om företagets rating, kontakta Creditsafe på 031-725 50 10 eller maila [email protected]. Du kan också beställa ett gratis kreditupplysning via nedan formulär.

Bra att veta om upphandlingsintyg

Skallkravet i en upphandling är rating 40, vad betyder det?

Ratingen presenterar företags ekonomiska ställning och om skallkravet är 40, betyder det att ditt företag måste vara kreditvärdigt. Ibland kan skallkravet i en upphandling vara högre, exempelvis 50 eller 60, då måste företaget ha god eller mycket god kreditvärdighet. Creditsafes rating är en riskbedömning som utgår från en skala 0-100 och prognostiserar sannolikheten att företaget går i konkurs inom 12 månader.

Måste jag bifoga kreditupplysningen i anbudet?

Nej, inte alltid. Ibland räcker det med att företaget har kontrollerat sin rating och att man uppfyller skallkraven. Dock är det vanligt att det i förfrågningsunderlaget även står att du ska bifoga kreditupplysningen. Detta är viktigt för att kunna styrka din finansiella och ekonomiska stabilitet. Kontakta oss, så hjälper vi dig med att få tillgång till den informationen du behöver.

Kan jag även kolla upp mina konkurrenter?

Ja, det kan du. Om du vet att någon av dina konkurrenter också kommer att lämna anbud i samma upphandling som dig, kan du med fördel även kontrollera dina konkurrenters ekonomiska ställning. Uppfyller de skallkraven? Har de en högre eller lägre rating än dig? Kunskap om dina konkurrenter ger dig ett bra utgångsläge när du lägger anbud i upphandlingen.

Jag har ett nystartat företag med en rating lägre än 40

Om ditt företag är nystartat och har varit igång mindre än 3 år, har du i regel en rating som är lägre än 40. Detta beror på att det inte inkommit någon årsredovisning än och det saknas tillräckligt med information för att göra en korrekt värdering av företaget. I dessa fall kan du behöva styrka ditt företags ekonomiska ställning med andra dokument, exempelvis en årsredovisning eller balansräkning.

Jag behöver kontrollera min rating, hur gör jag?

För att kontrollera din rating och säkerställa att du uppfyller skallkraven i upphandlingen, kontakta Creditsafe så får du hjälp med en kreditupplysning på ditt företag. Klicka här för att få en fri kreditupplysning.