Kraftig minskning av konkurser under juni

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 1 juli 2019

Stor minskning av konkurser under juni

Under juni minskade konkurserna med hela 10 procent. Det är andra månaden i rad med minskning. Totalt registrerades 555 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 618 samma månad i fjol. Sett till årets första halvår har totalt 3 190 aktiebolag försatts i konkurs. Det är en knapp ökning med två procent gentemot samma period förra året.

Färsk statistik från Creditsafe visar att antalet konkurser i juni månad fortsätter minska, denna gång med 10 procent. 

- Summerar jag årets sex första månader så visar statistiken att konkurserna bland våra svenska aktiebolag konsekvent har ökat varje månad med undantag de två sista, nu kan vi se en minskning vilket är positivt, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe

Totalt har 10 876 anställda drabbades av konkurser runt om i landet under det första halvåret av 2019, en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period i fjol. En del av sängföretaget SOVA, modekedjan JC Sverige AB, telefoniföretaget Dialect är bara några de stora arbetsgivarna som försats i konkurs under 2019. Under juni var den största konkursen sett till antalet drabbade Polstjärnan i Sverige AB, ett företag med fokus på verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar, där ett hundratal berördes av konkursen.

De två största konkurserna sett till omsättning är LSV Bil AB med sitt säte i Sundsvall med en omsättning över 200 miljoner och göteborgsbaserade Motorfirman Holger Duell Aktiebolag med över 169 miljoner i omsättning.

Geografiskt sett ökar konkurserna i 10 län sett till årets första sex månader. Störst procentuell ökning finns i Jämtland (38 %), Blekinge (17 %) och på Jönköping (14%). Stockholm fortsätter att uppvisa ökning med 1 044 till 1 200 konkurser. En ökning med 15 procent på årsbasis. Både i Västra Götaland (-6 %) och Skåne (-10 %) minskar konkurserna. Bäst går det för Norrbotten och Värmland där konkurserna har minskat med 33 respektive 30 procent hittills i år. 

 

 

 

Summerar jag årets sex första månader så visar statistiken att konkurserna bland våra svenska aktiebolag konsekvent har ökat varje månad med undantag de två sista, nu kan vi se en minskning vilket är positivt

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per månad och år

Konkursstatistik juni 2019


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Juni
2019
Juni
2018
Årsbasis
2019
Årsbasis
2018
Skillnad
%
Blekinge 2 8
35
30
17%
Dalarna 10 11
72
84
-14%
Gotland 0
1
8
7
14%
Gävleborg 16 17
68
75
-9%
Halland 16
13
78
69
13%
Jämtland 6 7
36
26
38%
Jönköping 7
11
79
69
14%
Kalmar 16
13 68
61
11
Kronoberg 10 9
39
35
11%
Norrbotten 11
9
44
66
-33%
Skåne 73
68
409 454
-10%
Stockholm 220
234
1 200
1 044
15%
Södermanland 6
24
82
87
-6%
Uppsala 25
24
120
121
-1%
Värmland 9 8
52
74
-30%
Västerbotten 10
12
56
60
-7%
Västernorrland 10
8
64
60
7%
Västmanland 9
12
73
64
14%
Västra Götaland 76
90
410
438
-6%
Örebro 11
19
87
104
-16%
Östergötland 11
16
88
90
-2%
Ej definerat 1
4
22
14
Totalt 555 618 3 190
3 132
2%


10 största aktiebolagskonkurserna under juni 2019

Företag Omsättning (tkr) Anställda Postort
1. LSV Bil AB
203 920
32
SUNDSVALL
2. Motorfirman Holger Duell Aktiebolag
169 226
50
GÖTEBORG
3. H Haag's Bygg Snickeri AB
94 448
53
SKOGHALL
4.
Scandinavian Stenvillan Entreprenad AB
85 735
25
GANTOFTA
5. Polstjärnan i Sverige AB
84 674
102
SOLLENTUNA
6.
E.T.F Energiteknik Fjärrvärme AB
71 885
11
SKOGHALL
7. A3A Stores AB
56 277
15
HÄGERSTEN
8.
Svensk Spedition & Transport AB
52 001 7
VÄXJÖ
9.
Nya Swebo Bioenergy AB
45 360
9
BODEN
10. Mälardalens Entreprenad och Anläggning AB
39 953
3
STOCKHOLM

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.