Första konkursvågen definitivt över

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 1 juli 2020

Första konkursvågen definitivt över

Färsk statistik från Creditsafe visar att den officiella siffran för konkurser under juni är 568 stycken, en minskning med 3 % jämfört med motsvarande period förra året. Skatteverkets eftersläpning med konkursansökningar påverkar fortfarande men den första konkursvågen är definitivt över. Vi befinner oss i stormens öga.

Efter drygt tre månaders dramatiska konkurstal är vi tillbaka på mer normala nivåer, detta visar statistik för juni. Många företag har ställt om och anpassat sina verksamheter, flera bolag går fortfarande på sparlåga och överlever med hjälp av statliga stödpaket. Vi vet även att många bolag kommer att vara beroende av det omställningsstöd som annonserats av regeringen. Flera faktorer kommer att avgöra hur de närmaste månadernas konkursutveckling kommer att se ut, så som statliga åtgärder, hur den globala ekonomin utvecklar sig samt hur den pågående pandemin fortskrider, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe

 

Vid summeringen av det första halvåret ser det inte så dramatisk ut, statistiken visar att 3 689 aktiebolag har försatts i konkurs och fler än 13 000 anställda har drabbats. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser med 13 % och antalet anställda som berörts med 22 %. Vi kan se en tydlig trend från vecka 12 både i att antalet konkurser och företagsrekonstruktioner ökade samtidigt som antalet nyregistrerade aktiebolag minskade. Det var precis då som Coronapandemin nådde Sverige på allvar. Särskilt drabbade har bolag relaterade till resor och turism varit. 

 

Företagskonkurser vecka för vecka 2019 vs. 2020

Företagskonkurser vecka för vecka 2019 vs. 2020

Piloter och kabinanställda varslade

Till följd av att behovet av piloter och kabinanställda är i det närmaste obefintlig blev en av månadens största konkurser sett till antal anställda och omsättning bemanningsföretaget OSM Aviation Sweden AB som levererar crewtjänster till flygbolag. När Norwegian sade upp avtalen med OSM Aviation så blev konkursen ett faktum, bolagets verksamheter i Finland och Norge berörs också av nedläggningen.

I OSM Aviation Sweden AB senaste bokslut rapporterades de en omsättning på 286 miljoner.

Trampolinparken Bounce i spillror

Den populära trampolinparken, Bounce som grundades 2014 av Happysocks-grundare Mikael Söderlindh har försatts i konkurs. Bolaget har drabbats hårt av minskade intäkter under Coronapandemin och totalt berörs 98 medarbetare på anläggningar i Stockholm, Göteborg och i Malmö.

– En i grunden välmående verksamhet, som uppvisat positiva siffror under 2019 och början av 2020, har på grund av covid-19 slagits i spillror. Vi har dessvärre nått vägs ände efter flera månader av intensivt arbete för att försöka rädda företaget, säger Pernilla Isaksson, VD på Bounce i ett uttalande på företagets hemsida.

Anrik VVS-grossist i konkurs

Efter en ett år lång företagsrekonstruktion gick det inte att rädda den anrika VVS-grossisten John Fredrik AB i Göteborg längre. Bolaget som registrerades 1908 omsatte 100 miljoner och hade totalt 30 anställda.

- Delar av vår bransch har påverkats mycket av Covid-19. Det handlar om servicejobb mot konsument, där hushållen inte vill släppa in en hantverkare. Det handlar också om installationer på sjukhus, vårdinrättningar, äldreboende och hotell, där är det verkligen har tagit stopp, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Efter drygt tre månaders dramatiska konkurstal är vi tillbaka på mer normala nivåer, detta visar statistik för juni. Många företag har ställt om och anpassat sina verksamheter, flera bolag går fortfarande på sparlåga och överlever med hjälp av statliga stödpaket.

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Fortsatt många i inledda företagsrekonstruktioner

Antal inledda företagsrekonstruktioner under juni månad noterades till 34 stycken, en ökning med 89 % jämfört med samma period förra året. Den 24 juni initierades företagsrekonstruktion för First Hotel, rekonstruktionen innefattar tio hotell runt om i Sverige.

-  Det är något vi gjort för att vi behöver lite tid för att få hjulen att snurra igen, säger Johan Appelgren, Sverigechef på First Hotel till SVT Nyheter.

 

Inledda företagsrekonstruktioner januari – juni 2019 vs. 2020

Inledda företagsrekonstruktioner januari – juni 2019 vs. 2020

Över 3 300 nya aktiebolag

Det startades över 3 300 nya aktiebolag, en ökning med 20 % jämfört med motsvarande månad i fjol, dock kan vi se en tydlig trend att antalet nyregistrerade bolag har minskat drastiskt sedan april, då pandemin slog till. Vi ser en svag ökning av nystartade företag som inte överlever sitt första år. I juni är det främst inom restaurangbranschen som överlevnadsgraden är låg.

 

Nystartade privata aktiebolag januari – juni 2019 vs. 2020

Nystartade privata aktiebolag januari – juni 2019 vs. 2020


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

Juni
2020
Juni
2019
Årsbasis
2020
Årsbasis
2019
Skillnad
%
Blekinge 5 2 42 37 14%
Dalarna 15 10 83 73 14%
Gotland 3 1 7 8 -13%
Gävleborg 16 16 77 69 12%
Halland 11 18 76 80 -5%
Jämtland 4 9 41 40 3%
Jönköping 18 9 105 82 28%
Kalmar 8 16 55 68 -19%
Kronoberg 10 10 58 41 41%
Norrbotten 10 11 64 44 45%
Skåne 76 78 542 427 27%
Stockholm
198 237 1 278 1 231 4%
Södermanland 11 6 104 82 27%
Uppsala 17 25 127 124 2%
Värmland 17 9 78 52 50%
Västerbotten 18 12 70 58 21%
Västernorrland 12 10 63 64 -2%
Västmanland 9 9 87 74 18%
Västra Götaland 76 77 516 414 25%
Örebro 16 11 99 90 10%
Östergötland 14 11 96 88 9%
Ej definierat 4 2 21 14
Totalt 568 589 3 689
3 260
13%


Värst drabbade branscherna under juni 2020


Bransch Antal
1. Restaurang och hotell
57
2. Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
25
3. Konsultbyråer avseende företags organisation
23
4. Programvaruproducenter
14
5.
Taxiföretag
13


10 största aktiebolagskonkurserna under juni 2020


Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1. DAT Trading AB
412 229 14 UPPLANDS VÄSBY
2. OSM Aviation Sweden AB
286 658 362 STOCKHOLM-ARLANDA
3. XLNT Travel Sweden AB
242 383 23 UMEÅ
4. Capaman AB
125 112 79 STOCKHOLM
5. John Fredrik Aktiebolag
100 143 30 GÖTEBORG
6. Telefonihuset AB
67 142 35 GÖTEBORG
7. A K Frukthuset Specialist AB
64 437 9 LANDSKRONA
8.
Kenzan Tours AB
53 851 9 STOCKHOLM
9. No More Interior Aktiebolag
45 611 20 GÖTEBORG
10.   Bounce Kungens Kurva AB
38 475 30 HUDDINGE

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.