Rekordmånga företag inleder rekonstruktioner

Rekonstruktioner - stor ökning under pandemin

Publicerad 30 mars 2020

Rekordmånga företag inleder rekonstruktioner

Den globala pandemin ger direkta konsekvenser på företagsklimatet i Sverige. Under föregående vecka inleddes 53 rekonstruktioner, totalt hittills i mars rekordhöga 70 stycken, den högsta siffran som Creditsafe registrerat. Några av de som ansökt om rekonstruktion är de välkända klädbutikerna Brothers, Departments & Stores och Polarn & Pyret - men även många företag inom Melander Group AB, en stor koncern inom restaurangbranschen i Stockholm.

Antal inledda rekonstruktioner - vecka för vecka 2019 - 2020

Antal inledda företagsrekonstruktioner, vecka för vecka 2019 - 2020
Det är givetvis en väldigt oroande ökning på kort tid. Samtidigt är rekonstruktion ett alternativ till konkurs när ägarna ser att delar av verksamheten skulle kunna drivas vidare, men inte klarar av att minska befintliga kostnader på egen hand. Historiskt så lever ca 50% av bolagen som genomför en rekonstruktion vidare.

Krister Jonsson
Operations Director på Creditsafe

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Man ansöker om rekonstruktion i domstolen. Om domstolen beviljar rekonstruktionen så utses en rekonstruktör. Rekonstruktören försöker att avveckla företagets skulder för att kunna driva vidare verksamheten. Vanligtvis pågår en rekonstruktion i ca 3 månader men det kan pågå upp till 12 månader om man får förlängning. Inom denna tid ska skulderna ha avvecklats annars anses rekonstruktionen vara misslyckad, vilket i sin tur kan leda till konkurs för företaget.

Så säger lagen om företagsrekonstruktion:

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få konkursstatistik skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.