Dystert avslut, konkurserna ökar med 30 %

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 4 januari 2021

Dystert avslut, konkurserna ökar med 30%

Färsk statistik från Creditsafe visar en markant ökning av konkurser med hela 30 % för årets sista månad jämfört med samma period förra året. Totalt har 6 359 svenska företag gått i konkurs under 2020, vilket kan jämföras med 6 246 året innan, det är en marginell ökning med 1,8 %. Våra tre storstadsregioner står för 65 % av samtliga konkurser. Totalt har 20 412 anställda drabbats av konkurser och inom restaurangbranschen har det varit tuffast.

Under december och årets sista månad registrerades 596 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 458 i december förra året, en ökning med hela 30 %. Den största konkurserna under december blev vägentreprenören PK Road AB med en omsättning på 154 miljoner, följt av datakonsultbolaget Monday Solution AB med 109 miljoner i omsättning enligt senaste boksluten.

- Att året slutar med denna markanta ökning av konkurser med hela 30 % är ett tecken på att den andra vågen av pandemin med nya restriktioner börjar slå ut de företag som under en längre tid levt på marginalerna. Dessa företag har kämpat in i det sista men tvingas nu att ge upp och konkurs blir den enda utvägen, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe han fortsätter:

- Många kommer att minnas konkursåret 2020 som året då många livsverk krossades och gick upp i rök över en natt samt ett år där de företag som redan hade det tufft försvann tidigt under året. Redan under tidig vår kunde vi se vilka branscher som skulle anses vara högriskbranscher under pandemin, rese, hotell- och restaurangbranschen var ett exempel. Nu med facit i hand kan vi se att restaurangbranschen var den som drabbades hårdast och ökade i antal konkurser med 45% jämfört med 2019. Andra branscher som haft det tufft är verksamheter inom transport, så som åkerier och taxibolag.


- Blickar vi framåt och siar kring de kommande månaderna så befarar vi att de kommer vara tuffa månader, hur höga konkurstalen förväntas bli är svårt att säga då detta beror på i vilken omfattning företag kommer att få ekonomisk stöd och hjälp, säger Jacobsson avslutningsvis.

Att året slutar med denna markanta ökning av konkurser med hela 30 % är ett tecken på att den andra vågen av pandemin med nya restriktioner börjar slå ut de företag som under en längre tid levt på marginalerna. Dessa företag har kämpat in i det sista men tvingas nu att ge upp och konkurs blir den enda utvägen.

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Årets i särklass största konkurs både sett till omsättning och antal anställda blev MQ Retail AB. MQ Retail AB hade en omsättning på 1,3 miljarder och 551 anställda. Även TeknikMagasinet Sweden Aktiebolag (859 miljoner), Goyada Aktiebolag (834 miljoner), Pilot Services Sweden AB (447 miljoner) och Lund Fashion AB (430 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Totalt är det 41 företag med över 100 miljoner i omsättning som gått i konkurs.

Majoriteten av aktiebolagskonkurserna inträffade i de tre storstadsregionerna och en tredjedel ägde rum i Stockholms län (2 195).

Konkurserna ökade i 11 av 21 län

Största ökningar noterades i Kronoberg (59 %), Norrbotten (21 %) och Jönköping (18 %). Länen med starkast utveckling och som går mot strömmen med en minskning av konkurser är Gotland (-43 %), Kalmar (-29 %) och Jämtland (-8 %).

På årsbasis ökade konkurserna med 1,8 % jämfört med 2019. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 994, en differens på 365 konkurser mot årets siffra.

59 000 nya bolag registrerades

De startas företag som aldrig förr, i början av året sänktes kravet på aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr och fler registrerade nya bolag. Då pandemin lamslog stora delar av näringslivet och många drabbats av korttidspermiteringar och varsel ökade antalet nya bolag markant då många var i stort behov av ett jobb och inkomst. Totalt har det startats över 59 000 bolag, en ökning med 32 % jämfört med 2019.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

December
2020
December
2019
Årsbasis
2020
Årsbasis
2019
Skillnad
%
Blekinge 3 9 67 71 -6%
Dalarna 17 7 140 125 12%
Gotland 1 0 12 21 -43%
Gävleborg 13 11 134 139 -4%
Halland 14 7 148 139 6%
Jämtland 3 5 59 64 -8%
Jönköping 23 10 188 160 18%
Kalmar 10 5 89 125 -29%
Kronoberg 14 3 111 70 59%
Norrbotten 12 6 117 97 21%
Skåne 91 68 902 859 5%
Stockholm
181 167 2 196 2 286 -4%
Södermanland 17 12 179 144 24%
Uppsala 17 20 205 217 -6%
Värmland 11 8 137 122 12%
Västerbotten 13 7 115 114 1%
Västernorrland 11 7 114 114 0%
Västmanland 12 14 145 145 0%
Västra Götaland 98 65 923 842 10%
Örebro 16 15 168 167 1%
Östergötland 19 9 179 184 -3%
Ej definierat 0 3 31 41
Totalt 596 458 6 359
6 249
1,8%


Värst drabbade branscherna under 2020


Bransch Antal
1. Restauranger
574
2. Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
369
3. Konsultbyråer avseende företags organisationer 
237
4. Firmor för byggnadssnickeriarbeten 199
5.
Åkerier 150


10 största arbetsgivarna i konkurs under 2020


Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1. MQ Retail AB  
1 380 236 551 GÖTEBORG
2. OSM Aviation Sweden ab 286 658 362 STOCKHOLM  - ARLANDA
3.   TeknikMagasinet Sweden AB 859 604 292 SUNDBYBERG
4. Lund Fashion AB 430 769 245 LUND  
5. Pilot Service Sweden AB 447 946 240 STOCKHOLM - ARLANDA
6. Plintab Personal AB 91 792 173 SKÄRHOLMEN
7. AB Alphace Coaching & Education
104 216 168 UPPSALA
8. Joy Shop Aktiebolag 238 738 156 GÖTEBORG
9. Lövholmens Hemtjänst AB 49 195 139 BANDHAGEN
10.
Markona AB 207 406 127 UPPSALA


10 största aktiebolagskonkurserna under 2020


Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1. MQ Retail AB  
1 380 236 551 GÖTEBORG
2. TeknikMagasinet Sweden Aktiebolag 859 604 292 SUNDBYBERG
3.   Goyada Aktiebolag 834 322 23 STOCKHOLM
4. Pilot Services Sweden AB 447 946 240 STOCKHOLM - ARLANDA 
5. Lund Fashion AB 430 769 245 LUND
6. DAT Trading AB 412 229 14 UPPLANDS VÄSBY
7. Skandinaviska GlasSystem Aktiebolag
405 625 111 GÖTEBORG
8. Digital Inn AB 397 458 116 STOCKHOLM
9. VBE Byggproduktion AV 288 912 91 UPPSALA  
10.
OSM Aviation Sweden AB 286 658 362 STOCKHOLM -  ARLANDA


10 största aktiebolagskonkurserna under december 2020


Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1. PK Road AB  
154 156 24 LUND
2. Monday Solution AB 109 701 0 LINKÖPING
3.   Landmann Skandinavia Aktiebolag 97 716 17 SKILLINGARYD
4. HM Entreprenadmaskiner AB 49 369 11 VAGGERYD  
5. AB AB Schübergs Gräv & Schakt 38 870 15 VISBY
6. Bar & Grill i Eskilstuna AB 29 713 33 ESKILSTUNA
7. Åke Andersson Bil Aktiebolag 28 445 8 NYKÖPING
8. Hans Jaklinder Aktiebolag 27 890 8 KISTA
9. GKM Syd AB 27 785 8 HALMSTAD  
10.
MHSK Vision AB 24 412 0 STOCKHOLM

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.