I tredje kvartalet minskar konkurserna med 20%

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 1 oktober 2020

I tredje kvartalet minskar konkurserna med 20%

Färsk statistik från Creditsafe visar att det tredje kvartalet har en tydlig minskning med hela 20 % i antal konkurser jämfört med samma period 2019. 18 av landets län visar en positiv trend och det är på Gotland, i Kalmar och Värmland det går allra bäst.

Konkursutvecklingen Q1 - Q3, 2019 - 2020

Antal konkurser Q1, Q2 & Q3

- Nu har det gått ett halvår sedan de första indikationerna kom på höga konkurstal och ansträngd ekonomi. Sanningen är att vi nu 6 månader senare ser en nedgång i konkurser, det är förstås väldigt glädjande att vi kan konstatera att ekonomin verkar ha återhämtat sig snabbare än förväntat och att våra aktiva svenska företag överlever trots tuffa tider med minskad aktivitet i vår ekonomi, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe han fortsätter:

-Dock skall vi inte riktigt pusta ut, jag vill höja ett varningens finger att den kommande perioden fortfarande är väldigt osäker då vi återigen ser en ökad smittspridning i samhället och med kvarvarande restriktioner så kommer det med all sannolikhet att slå hårt mot vissa branscher. Så länge pandemin finns kvar ibland oss kommer våra svenska företag att ha det fortsatt tufft, säger Henrik avslutningsvis.

 

2% av företagen överlevde inte sitt första år

Av månadens 353 företag som gick i konkurs var 2 % inte aktiva i mer än ett år, av dessa företag verkade de främst inom åkerier, personaluthyrning- och restaurangbranschen. 

På årsbasis har 4 802 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 4 668 samma period förra året. Det är en ökning med 3 %. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen under september var 8,4 miljoner.

 

18 län visar en positiv trend

Den positiva konkursutvecklingen återspeglas även i flertalet av landets län, där totalt 18 län minskade konkurserna den gångna månaden. Störst minskning av antalet konkurser finns på Gotland (-100 %), i Kalmar (-77 %) och Värmland (-68 %). Störst ökning av antalet konkurser finns i Halland (25%) och Norrbotten (20 %).

 

Nu har det gått ett halvår sedan de första indikationerna kom på höga konkurstal och ansträngd ekonomi. Sanningen är att vi nu 6 månader senare ser en nedgång i konkurser, det är förstås väldigt glädjande att vi kan konstatera att ekonomin verkar ha återhämtat sig snabbare än förväntat och att våra aktiva svenska företag överlever trots tuffa tider med minskad aktivitet i vår ekonomi.

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Antal nyregistrerade aktiebolag

Antal nyregistrerade Aktiebolag

Kraftig ökning av nyföretagande, experten: Försiktigt optimistisk, en följd av en komplicerad ekonomisk situation

Det startades över 4 900 nya aktiebolag denna månad, en ökning med 30% jämfört med motsvarande månad i fjol.

 

Det är inte ovanligt att det i turbulenta tider blir en uppgång i företagande, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna hans fortsätter:

Många har drabbats av korttidspermitteringar och varsel och är i stort behov av ett jobb och inkomst och registrerar då ett aktiebolag. Ett flertal har kanske gått ner i arbetstid och ser möjligheten att ta tillfälle i akt att starta de bolag de länge gått och tänk på. Så det är en kombination av nödvändigt- och idé-baserat företagande som ligger till grund för månadens stora ökning.

Sedan finns det även nuvarande verksamheter som behöver ta höjd för en viss omorganisation och registrerar då nya aktiebolag som en del i förändringar i verksamheten. Visst är det positivt med att det startas fler företag men jag är fortsatt försiktigt optimistisk, detta är fortfarande en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, säger Daniel avslutningsvis.

Daniel Wiberg, chefekonom på Företagarna

Daniel Wiberg, chefekonom på Företagarna


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

September
2020
September
2019
Årsbasis
2020
Årsbasis
2019
Skillnad
%
Blekinge 6 7 53 54 -2%
Dalarna 7 6 103 94 10%
Gotland 0 3 8 14 -43%
Gävleborg 4 16 94 105 -10%
Halland 10 8 109 106 3%
Jämtland 1 2 46 50 -8%
Jönköping 13 21 136 127 7%
Kalmar 3 13 66 95 -31%
Kronoberg 6 9 81 57 42%
Norrbotten 6 5 82 72 14%
Skåne 48 73 688 621 11%
Stockholm
116 181 1 667 1 721 -3%
Södermanland 10 13 149 115 22%
Uppsala 13 18 158 165 -4%
Värmland 6 19 104 92 13%
Västerbotten 9 11 91 85 7%
Västernorrland 5 6 83 87 -5%
Västmanland 10 19 112 110 2%
Västra Götaland 54 72 694 617 12%
Örebro 9 13 129 123 5%
Östergötland 16 18 131 134 -2%
Ej definierat 1 2 28 24
Totalt 353 535 4 802
4 668
3%


Värst drabbade branscherna under september 2020


Bransch Antal
1. Restauranger
30
2. Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
28
3. Firmor för byggnadssnickeriarbeten
16
4. Konsultbyråer avseende företags organisation 13
5.
Taxiföretag 11


10 största aktiebolagskonkurserna under september 2020


Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1. Markona AB
339 054 128 UPPSALA
2. Wmake AB 257 432 43 MALMÖ
3.   Ellipsen Bygg AB 188 999 90 NORRKÖPING
4. Active Works AB 162 387 21 NACKA STRAND
5. Ciratar Group AB 88 446 10 HÄSSELBY
6. Mistral Gruppen AB 79 254 8 SOLNA
7. FBP Bygg & Produktion AB 76 111
7 STOCKHOLM
8. SVEA Sverige Group AB 68 736 65 TROLLHÄTTAN
9. Navis Nord AB 67 666 7 LULEÅ
10.
Bodeborn Gräv Aktiebolag 63 297 33 SKURUP

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.