Konkursanalys. Endast 1 % av Sveriges företag går i konkurs

Creditsafe konkursstatistik

Publicerad 15 januari 2020

Endast 1 % av Sveriges företag går i konkurs

När kreditupplysningsföretaget Creditsafe mäter konkurser i förhållande till verksamma företag, visar det sig att företagen i högre utsträckning överlever idag än tidigare. Endast 1 % av Sveriges företag går i konkurs.

– Antalet aktiebolag i näringslivet har stadigt ökat sedan 2010, detta med god hjälp då kravet för aktiekapitalet sänktes till 50 000 kr. Samtliga län har under det gångna året fått fler företag vilket är glädjande. När vi tittar på andelen företag som går i konkurs i Sverige kan vi konstatera att företag överlever i högre grad. 2019 visar siffror som ligger i närheten av det rekordlåga året 2017, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

 

Sveriges företag har en hög överlevnadsgrad

Den procentuella andelen företag som går i konkurs idag är 1 procent. Det betyder en överlevnadsgrad på 99 procent. Förra året var samma siffra 1,08 procent och året innan det rekordlåga 0,97 procent.

 

– Från och med 1 januari så sänktes aktiekapitalet för aktiebolag till 25 000 kr. Tanken med att sänka kapitalkravet ytterligare är att göra företagsformen mer tillgänglig för de som vill starta ett företag. Det främjar företagande och bidrar självklart till att fler människor får möjlighet att kunna starta ett eget bolag vilket är positivt men det riskerar å andra sidan att locka fler företag med oseriösa avsikter att använda aktiebolaget som en brottsplattform vilket så klart är negativt. Redan idag har företagare ute i Sverige stora problem med kunder och leverantörer som har ett bedrägligt beteende, denna andel kommer troligtvis att öka i takt med att aktiekapitalet sänks, fortsätter Henrik.

 

45 338 nya företag under 2019

I Sverige finns idag 623 044 aktiva aktiebolag, vilket är 191 037 fler företag jämfört med 2012 då den första mätningen gjordes. Under året har det tillkommit 45 338 nya aktiebolag i Sverige av dessa är 2 316 inom byggbranschen, 762 nya företag inom hälso-sjukvård, vi har även fått 34 nya trafikskolor under 2019.

 

Vissa län kan uppvisa ännu lägre siffror än rikssnitten

Bäst av alla i hela Sverige är Gotland (0,58%), följt av Halland (0,66%), Kronoberg (0,78%) och Jämtland (0,83%). Länen som går i motsatt riktning, med hög andel konkursade företag sett till antal företag, är Örebro (1,26%), Blekinge (1,21%), Uppsala (1,17%) och Kalmar (1,17%).  

Antalet aktiebolag i näringslivet har stadigt ökat sedan 2010, detta med god hjälp då kravet för aktiekapitalet sänktes till 50 000 kr. Samtliga län har under det gångna året fått fler företag vilket är glädjande. När vi tittar på andelen företag som går i konkurs i Sverige kan vi konstatera att företag överlever i högre grad. 2019 visar siffror som ligger i närheten av det rekordlåga året 2017.

Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe

Bästa länen där företagen har högst överlevnadsgrad 

Bästa länen där företagen har högst överlevnadsgrad 2019

Procentuell andel företag i konkurs jämfört med aktiva företag

% andel företag i konkurs jämfört med aktiva företag

Totalt antal aktiebolag jämfört med konkurser per län 2012 - 2019

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Vill du få statistiken skickad till dig via e-post?

Varje månad publicerar vi statistik över antalet konkurser i Sverige. Vi skickar dig gärna statistiken gratis.