Vi lanserar Verklig Huvudman i vårt GetData-API

Publicerad 6 maj 2020

Vi lanserar Verklig Huvudman i vårt GetData-API

Nu kan du enkelt och smidigt hämta information om ett företags verkliga huvudman eller huvudmän även via API och integrera direkt i dina befintliga system och processer.

Sedan tidigare har vi lanserat Verklig Huvudman på vår hemsida. Nu lanserar vi även tjänsten via API. Informationen hämtas från Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Du får till exempel namn och personnummer, hur stor andel av företaget personen kontrollerar och vilken typ av kontroll det handlar om. Du kan välja mellan att få enbart grundläggande mer överskådlig information, eller mer detaljerad information på personnivå.

Tjänsten har stöd för samtliga företagsformer som är skyldiga att ange verklig huvudman, vilket innebär att du även kan se om ett företag inte har angivit Verklig Huvudman eller om det finns misstanke om att informationen som lämnats inte är korrekt. 

För ytterligare information:

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected] · 076-138 11 42

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82